CENTERPARTIET

Centerpartiet berättar om sin ställning till vapenexporten på sin hemsida. I partiets partiprogram nämns inte vapenexporten. Här kan du läsa mer om vad som står på Centerpartiets hemsida samt se vad de centerpartistiska riksdagsledamöter som svarat på vår enkät tycker.

logo_centern
CENTERPARTIET

Centerpartiet anser att export av försvarsmateriel måste ske på ett ansvarsfullt sätt och att lagarna för både export och import måste bli hårdare.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 6


Idéprogram
I Centerpartiets idéprogram från mars 2013 nämns inte vapenhandel, vapenexport, försvarsmaterielexport eller liknande begrepp.


Hemsida
Under rubriken Vapenexport och försvarsindustri står det på Centerpartiets hemsida:
“Export av försvarsmateriel som tillverkas i Sverige regleras idag av lagstiftning och riktlinjer som regering och riksdag har bestämt. Det innebär att varje exportaffär ska prövas noga innan exporten blir av. Vid denna prövning tas det hänsyn till Sveriges säkerhets-, försvars- och utrikespolitiska intressen i landet och regionen. Dessutom granskas affären utifrån respekten för mänskliga rättigheter och internationell lag.”


“Idag tillverkar Sverige eget försvarsmaterial och det är många som jobbar i försvarsindustrin. En del av materialet använder vi själva och en del säljs till andra länder. Trots att försvarsindustrin är ganska stor är det inte realistiskt att Sverige ska tillverka allt försvarsmaterial själv. Istället ska vi försöka dela på kostnaderna för att utveckla och tillverka försvarsmaterial med andra länder.”


“Export av försvarsmaterial, det vill säga försäljning av förvarsmaterial från Sverige till andra länder, styrs idag av lagar och riktlinjer som regering och riksdag har bestämt. Varje affär ska noga prövas innan den blir av. Prövningen tar hänsyn till säkerhets-, försvars-, och utrikespolitiska intressen i landet som ska köpa materialet. Affären får inte heller strida mot mänskliga rättigheter och internationella lagar.”


“Centerpartiet anser att export av försvarsmaterial endast får ske på ett ansvarsfullt sätt. Vi vill ha ännu hårdare lagar för både export och import av försvarsmaterial. Vi tycker också att det finns anledning att göra de utrikespolitiska målen och skyddet för mänskliga rättigheter tydligare i lagarna.”


“Många länder har strategier för sina förvarsindustrier. Dessa strategier gör så att företag som finns i försvarsindustrin får mer långsiktiga besked och mer trygghet. Centerpartiet tycker att också Sverige borde ha en strategi för sin försvarsindustri.”


Centerpartiet vill

 • “Att export av försvarsmaterial alltid ska granskas innan en affär görs.
 • Att reglerna för export och import av försvarsmaterial ska bli hårdare och skyddet för grundläggande mänskliga rättigheter tydligare.
 • Att Sverige ska ta fram en strategi för försvarsindustrin.”

 • Hämtat: 2013-12-09


  Läs om hur vi gjort partigranskningen under FAQ.


  Frågorna som ställts till riksdagsledamöterna har sammanställts i ett försök att visa på olika aspekter av dagens vapenexportdebatt.
  Mer information hittar du under frågor & svar.


  Tillåt export

 • Tycker du att Sverige ska tillåta export av vapen? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Inför diktaturförbud

 • Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Större öppenhet

 • Tycker du att det borde vara offentligt hur de politiska representanterna i Exportkontrollrådet röstat i enskilda vapenexportaffärer? Ja / Nej / Vill inte svara
 • Tycker du att det borde vara mer öppet på vilka grunder besluten att tillåta vapenexport till ett visst land tagits? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Näringspolitiska skäl

 • Ska vapenaffärer kunna godkännas av näringspolitiska skäl? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Regler för vapenimport

 • Borde det införas regler för vilka Sverige får importera vapen från? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Vapenexport ökar säkerheten

 • Gör vapenexport svenska medborgare säkrare?
  1. Ja, alltid
  2. Ja, i de allra flesta fall
  3. Ja, men bara när den går till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  4. Det kan göra svenska medborgare både säkrare och mer osäkra, beroende på mottagaren.
  5. Nej, men den gör oss inte mer osäkra heller.
  6. Nej, särskilt inte om den går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  7. Nej, aldrig

 • Öka vapenexporten

 • Hur vill du att svensk vapenexport ser ut i framtiden?
  1. Jag vill att den ska öka, oavsett mottagarland
  2. Jag vill att den ska öka, särskilt till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  3. Jag vill att den ska öka till vissa mottagare och minska till andra.
  4. Jag vill att den ska minska, i alla fall den andel som går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  5. Jag vill att den ska minska till alla sorters mottagare
 • A
  Anders Ahlgren
  Ahlgren, Anders

  Plats 22

  Centerpartiet anser att svensk vapenexport och försvarsmateriel i grunden ska vara förbjudet men tillåtas under vissa förutsättningar och under mycket kontrollerade former. Lagstiftningen för krigsmaterialexport utreds nu. Centerpartiets bedömning är att befintlig lagstiftning kan skärpas ytterligare till exempel genom att de utrikespolitiska målen och hänsynen till mänskliga rättigheter tydliggörs i lagen.

  D
  Staffan Danielsson
  Danielsson, Staffan

  Plats 58

  ”Centerpartiet anser att svensk export av vapen och försvarsmaterial i grunden ska vara förbjudet men tillåtas under vissa förutsättningar och under mycket kontrollerade former. Lagstiftningen för krigsmaterielexport utreds nu. Centerpartiets bedömning är att befintlig lagstiftning kan skärpas ytterligare, t.ex. genom att de utrikespolitiska målen och hänsynen till mänskliga rättigheter tydliggörs i lagen. ”

  J
  Ola Johansson
  Johansson, Ola

  Plats 157

   
  Anders W Jonsson
  Jonsson, Anders W

  Plats 166

  L
  Johan Linander
  Linander, Johan

  Plats 188

  Centerpartiet anser att svensk export av vapen och försvarsmaterial i grunden ska vara förbjudet men tillåtas under vissa förutsättningar och under mycket kontrollerade former. Lagstiftningen för krigsmaterielexport utreds nu. Centerpartiets bedömning är att befintlig lagstiftning kan skärpas ytterligare, t.ex. genom att de utrikespolitiska målen och hänsynen till mänskliga rättigheter tydliggörs i lagen.

   
  Göran Lindell
  Lindell, Göran

  Plats 324

   
  Per Lodenius
  Lodenius, Per

  Plats 212

  N
  Rickard Nordin
  Nordin, Rickard

  Plats 332

  Centerpartiet anser att svensk export av vapen och försvarsmaterial i grunden ska vara förbjudet men tillåtas under vissa förutsättningar och under mycket kontrollerade former. Lagstiftningen för krigsmaterielexport utreds nu. Centerpartiets bedömning är att befintlig lagstiftning kan skärpas ytterligare, t.ex. genom att de utrikespolitiska målen och hänsynen till mänskliga rättigheter tydliggörs i lagen.

  Q
  Annika Qarlsson
  Qarlsson, Annika

  Plats 229

  Å
  Anders Åkesson
  Åkesson, Anders

  Plats 183

  Jag och Centerpartiet tycker att export av vapen/försvarsmaterial i grunden skall vara förbjudet men kunna tillåtas under vissa omständigheter och i så fall under mycket kontrollerade former. Lagstiftningen på området utreds just nu, min och Centerpartiets bedömning är att nuvarande lagstiftning kan skärpas ytterligare tex genom att hänsyn till mänskliga rättigheter görs tydligt i lagstiftningen.

   
  Per Åsling
  Åsling, Per

  Plats 274

  Jag tycker att svensk export av vapen och försvarsmaterial i grunden ska vara förbjudet men tillåtas under vissa förutsättningar och under mycket kontrollerade former.