FEMINISTISKT INITIATIV

Feministiskt initiativ berättar om deras hållning till vapenexporten i dokumentet "En feministisk syn på säkerhet". Här kan du läsa mer om partiets ställning i deras officiella dokument.

logo_feministiskt
FEMINISTISKT INITIATIV

Feministiskt initiativ anser att vapenexporten måste stoppas och att vapenindustrin måste ställas om till civil produktion.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 19


"En feministisk syn på säkerhet"
På partiets hemsida, under Vår politik/En feministisk syn på säkerhet att:
”Sverige måste agera i enlighet med den beslutade Politik för global utveckling (PGU) som innebär att ett politikområde inte ska motverka ett annat, den totala politiken ska alltså vara samstämmig. Detta är inte fallet idag. Sverige gör stora biståndssatsningar med utgångspunkt i mänskliga rättigheter, jämlikhet och hållbar utveckling samtidigt som vi säljer vapen till diktaturer och till länder med utbredd fattigdom. Detta motverkar direkt de satta målen och undergräver Sveriges trovärdighet som internationell fredsaktör. Vapenexporten måste upphöra och vapenindustrin måste ställa om till tillverkning av ickemilitära produkter, exempelvis miljöteknik, som kan bidra till en fredlig och hållbar utveckling. Sverige måste återigen bli en stark röst för fred och nedrustning och gå före genom att vi själva nedrustar."


”Fi ska verka för en utveckling av global mänsklig säkerhet, bort från föreställningar om militär säkerhet. Det förutsätter stopp för militär upprustning, ett aktivt nedrustningsarbete, stopp för vapenexport samt omställning av krigsmaterielproduktion till civil produktion.”

Hämtat: 2014-01-13


Läs om hur vi gjort partigranskningen under FAQ.


Frågorna som ställts till riksdagsledamöterna har sammanställts i ett försök att visa på olika aspekter av dagens vapenexportdebatt.
Mer information hittar du under frågor & svar.


Tillåt export

 • Tycker du att Sverige ska tillåta export av vapen? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Inför diktaturförbud

 • Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Större öppenhet

 • Tycker du att det borde vara offentligt hur de politiska representanterna i Exportkontrollrådet röstat i enskilda vapenexportaffärer? Ja / Nej / Vill inte svara
 • Tycker du att det borde vara mer öppet på vilka grunder besluten att tillåta vapenexport till ett visst land tagits? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Näringspolitiska skäl

 • Ska vapenaffärer kunna godkännas av näringspolitiska skäl? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Regler för vapenimport

 • Borde det införas regler för vilka Sverige får importera vapen från? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Vapenexport ökar säkerheten

 • Gör vapenexport svenska medborgare säkrare?
  1. Ja, alltid
  2. Ja, i de allra flesta fall
  3. Ja, men bara när den går till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  4. Det kan göra svenska medborgare både säkrare och mer osäkra, beroende på mottagaren.
  5. Nej, men den gör oss inte mer osäkra heller.
  6. Nej, särskilt inte om den går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  7. Nej, aldrig

 • Öka vapenexporten

 • Hur vill du att svensk vapenexport ser ut i framtiden?
  1. Jag vill att den ska öka, oavsett mottagarland
  2. Jag vill att den ska öka, särskilt till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  3. Jag vill att den ska öka till vissa mottagare och minska till andra.
  4. Jag vill att den ska minska, i alla fall den andel som går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  5. Jag vill att den ska minska till alla sorters mottagare
 • B
  Julia-Bahner-Fi
  Bahner, Julia

  Riksdagskandidat

  Vi behöver en syn på säkerhet, befriad från nationalism, där hot mot individer och inte stater är centralt. Mäns våld mot kvinnor är en global pandemi och Sveriges verkliga säkerhetsproblem. Därutöver är hoten från klimatförändringar, brist på mat och vatten samt social service än större säkerhetsproblem ur ett globalt perspektiv. Vi måste ställa om till civil produktion istället för krigsmaterielproduktion.

   
  Emelie_Fi
  Bardon, Emelie

  Riksdagskandidat

  Det största säkerhetshotet är mäns våld mot kvinnor. Därför borde säkerhetspolitiken lägga fokus på det problemet. All tillverkning och export/import av vapen skadar människor.

   
  image5
  Bruno, Linnéa

  Riksdagskandidat

  Sveriges vapenexport, särskilt den stora del som går till diktaturer som Saudiarabien, är en skam. Feministiskt initiativ vill verka för ökad säkerhet i världen genom diplomati, aktiv klimatpolitik, rättvis handel och därmed ökad jämliket och stabilitet, stöd till demokratirörelser och i de fall det behövs militära fredsbevarande insatser att vi endast ska delta under FN-flagg. Vi vill att vetorätten i FN:s säkerhetsråd avskaffas, för att FN ska kunna ingripa snabbare till skydd för mänskliga rättigheter.

  E
  Eriksson, Lisa

  Riksdagskandidat

  En feministisk analys av säkerhet utgår från mänsklig säkerhet där hot mot individer och inte stater är centralt. Det innebär att frihet från våld är centralt men även tillgodoseendet av människors grundläggande behov. Den traditionella säkerhetspolitiken måste demonteras, den syftar till att skydda stater och bygger på ett militärt patriarkalt perspektiv där dominans, våld och militära maktmedel är centralt.

   
  Armina-Etminan_-Fi_Fotograf-Oscar-Stenberg
  Etminan, Armina

  Riksdagskandidat

  I
  Isaksson Lantto, Fanny

  Riksdagskandidat

  K
  Karlsson, Tomas

  Riksdagskandidat

  L
  annami_lofving_pressbild-small
  Löfving, Annami

  Riksdagskandidat

  Sverige bidrar genom såväl vapenexport som vapenimport till att upprätthålla konflikter och instabilitet i världen. Detta är oacceptabelt. En militaristisk syn på säkerhet baserad på stater är förlegad och begränsar handlingsutrymmet för fredsbyggande. Feministiskt initiativ vill verka för ökad mänsklig säkerhet på diplomatisk och politisk väg. Att stödja demokratirörelser och kvinnors deltagande i fredsprocesser är centralt.

  M
  kajsa_markstrom
  Markström, Kajsa

  Riksdagskandidat

  Jag vill se en militär nedrustning i Sverige och resten av världen. Ett självklart steg är att vi ska sluta exportera vapen till andra länder, vare sig det är diktaturer eller inte. Vi kan inte uppnå fred med hjälp av våld.

   
  Katerin-Mendez-2-Foto-Angelika-Sliwinski
  Mendez, Katerin

  Riksdagskandidat

  Fi avser att verka politiskt för militär nedrustning, såväl i Sverige som globalt, vi ser detta som en absolut nödvändighet. Det räcker ej, även om det är en bra början, att upphöra med vapenexport till diktaturer. Vi ser att det är nödvändigt att sätta upp mål som leder till att Sveriges vapenproduktion avvecklas och övergår till civil produktion.

  N
  gita_nabavi_pressbild_2014_JPG
  Nabavi, Gita

  Riksdagskandidat

   
  Nasiripour, Sadaf

  Riksdagskandidat

   
  Nilsved, Björn

  Riksdagskandidat

   
  sissela-fi-5
  Nordling Blanco, Sissela

  Riksdagskandidat

  R
  Foujan
  Rouzbeh, Foujan

  Riksdagskandidat

  S
  Schyman, Gudrun

  Riksdagskandidat

  Målet måste vara att avveckla våldet som verktyg för konfliktlösning. Det gäller i de nära relationerna och i de internationella relationerna. Vi måste ta ett civilisatoriskt kliv framåt och bygga säkerhetspolitik för människor. Det kräver militär nedrustning med målet en vapenfri värld.

   
  MariaSjoberg_FI_IMG_4203web
  Sjöberg, Maria

  Riksdagskandidat

   
  Veronica-Svärd-pressbild-Foto-Josefin-Engberg
  Svärd, Veronica

  Riksdagskandidat

  Feministiskt initiativ vill att militären successivt monteras ned i såväl Sverige som internationellt. Vi vill se totala avväpningsprocesser, där lokala kvinnorättsorganisationer är en aktiv part i processerna. Vi menar också att det globala säkerhetsbegreppet måste förändras så att det strukturella våld som riktas mot kvinnor i vardagen innefattas, eftersom det totalt sett har högre dödlighet än militära konflikter. Säkerhetsbegreppet ska utgå från mänsklig säkerhet, där hot mot individer och inte stater är centralt.

  T
  Gudrun-Sannagrillen-HP-april-14.-foto-MyOjaste
  Tiberg, Gudrun

  Riksdagskandidat

  Jag vill att all vapenindustri i Sverige ska ställas om till fredlig verksamhet. Dessutom vill jag att vi ska rusta ner det militära försvaret och ställa om till civilt arbete för att ge människorna i Sverige trygghet. Då kommer vi inte att behövs importera militära vapen från andra länder över huvud taget. De vapen som kommer att finnas kvar blir ju jägarnas vapen. Jag vill inte avskaffa jakt på vilda djur även om den ska regleras.