FEMINISTISKT INITIATIV

Feministiskt initiativ berättar om deras hållning till vapenexporten i dokumentet "En feministisk syn på säkerhet". Här kan du läsa mer om partiets ställning i deras officiella dokument.

logo_feministiskt
FEMINISTISKT INITIATIV

Feministiskt initiativ anser att vapenexporten måste stoppas och att vapenindustrin måste ställas om till civil produktion.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 19


"En feministisk syn på säkerhet"
På partiets hemsida, under Vår politik/En feministisk syn på säkerhet att:
”Sverige måste agera i enlighet med den beslutade Politik för global utveckling (PGU) som innebär att ett politikområde inte ska motverka ett annat, den totala politiken ska alltså vara samstämmig. Detta är inte fallet idag. Sverige gör stora biståndssatsningar med utgångspunkt i mänskliga rättigheter, jämlikhet och hållbar utveckling samtidigt som vi säljer vapen till diktaturer och till länder med utbredd fattigdom. Detta motverkar direkt de satta målen och undergräver Sveriges trovärdighet som internationell fredsaktör. Vapenexporten måste upphöra och vapenindustrin måste ställa om till tillverkning av ickemilitära produkter, exempelvis miljöteknik, som kan bidra till en fredlig och hållbar utveckling. Sverige måste återigen bli en stark röst för fred och nedrustning och gå före genom att vi själva nedrustar."


”Fi ska verka för en utveckling av global mänsklig säkerhet, bort från föreställningar om militär säkerhet. Det förutsätter stopp för militär upprustning, ett aktivt nedrustningsarbete, stopp för vapenexport samt omställning av krigsmaterielproduktion till civil produktion.”

Hämtat: 2014-01-13


Läs om hur vi gjort partigranskningen under FAQ.


Frågorna som ställts till riksdagsledamöterna har sammanställts i ett försök att visa på olika aspekter av dagens vapenexportdebatt.
Mer information hittar du under frågor & svar.


Tillåt export

 • Tycker du att Sverige ska tillåta export av vapen? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Inför diktaturförbud

 • Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Större öppenhet

 • Tycker du att det borde vara offentligt hur de politiska representanterna i Exportkontrollrådet röstat i enskilda vapenexportaffärer? Ja / Nej / Vill inte svara
 • Tycker du att det borde vara mer öppet på vilka grunder besluten att tillåta vapenexport till ett visst land tagits? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Näringspolitiska skäl

 • Ska vapenaffärer kunna godkännas av näringspolitiska skäl? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Regler för vapenimport

 • Borde det införas regler för vilka Sverige får importera vapen från? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Vapenexport ökar säkerheten

 • Gör vapenexport svenska medborgare säkrare?
  1. Ja, alltid
  2. Ja, i de allra flesta fall
  3. Ja, men bara när den går till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  4. Det kan göra svenska medborgare både säkrare och mer osäkra, beroende på mottagaren.
  5. Nej, men den gör oss inte mer osäkra heller.
  6. Nej, särskilt inte om den går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  7. Nej, aldrig

 • Öka vapenexporten

 • Hur vill du att svensk vapenexport ser ut i framtiden?
  1. Jag vill att den ska öka, oavsett mottagarland
  2. Jag vill att den ska öka, särskilt till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  3. Jag vill att den ska öka till vissa mottagare och minska till andra.
  4. Jag vill att den ska minska, i alla fall den andel som går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  5. Jag vill att den ska minska till alla sorters mottagare
 • B
  Julia-Bahner-Fi
  Bahner, Julia

  Riksdagskandidat

  Vi behöver en syn på säkerhet, befriad från nationalism, där hot mot individer och inte stater är centralt. Mäns våld mot kvinnor är en global pandemi och Sveriges verkliga säkerhetsproblem. Därutöver är hoten från klimatförändringar, brist på mat och vatten samt social service än större säkerhetsproblem ur ett globalt perspektiv. Vi måste ställa om till civil produktion istället för krigsmaterielproduktion.

  S
  Veronica-Svärd-pressbild-Foto-Josefin-Engberg
  Svärd, Veronica

  Riksdagskandidat

  Feministiskt initiativ vill att militären successivt monteras ned i såväl Sverige som internationellt. Vi vill se totala avväpningsprocesser, där lokala kvinnorättsorganisationer är en aktiv part i processerna. Vi menar också att det globala säkerhetsbegreppet måste förändras så att det strukturella våld som riktas mot kvinnor i vardagen innefattas, eftersom det totalt sett har högre dödlighet än militära konflikter. Säkerhetsbegreppet ska utgå från mänsklig säkerhet, där hot mot individer och inte stater är centralt.

  T
  Gudrun-Sannagrillen-HP-april-14.-foto-MyOjaste
  Tiberg, Gudrun

  Riksdagskandidat

  Jag vill att all vapenindustri i Sverige ska ställas om till fredlig verksamhet. Dessutom vill jag att vi ska rusta ner det militära försvaret och ställa om till civilt arbete för att ge människorna i Sverige trygghet. Då kommer vi inte att behövs importera militära vapen från andra länder över huvud taget. De vapen som kommer att finnas kvar blir ju jägarnas vapen. Jag vill inte avskaffa jakt på vilda djur även om den ska regleras.