FOLKPARTIET

Folkpartiet berättar om sin ställning i flera vapenexportfrågor både i sitt partiprogram och på sin hemsida. Här kan du läsa mer om vad som står i partiets officiella dokument samt se vad de folkpartistiska riksdagsledamöter som svarat på vår enkät tycker.

logo_folk
FOLKPARTIET

Folkpartiet anser att mänskliga rättigheter och demokrati är viktiga krav för att vapenexport ska beviljas.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 13


Partiprogram

I det nya partiprogrammet, som fastställdes under Folkpartiets landsmöte 14-17 november 2013 står det:
“Sverige ska inte exportera vapen till diktaturer. I företag som helt eller delvis ägs av den svenska staten ska det finnas kriterier gällande affärsrelationer med odemokratiska regimer."


Hemsida

På Folkpartiets hemsida står det under rubriken Vapenexport:
”En säker försörjning av försvarsmateriel behövs för att Sverige och andra demokratier effektivt ska kunna värna demokratin. Sverige bör därför kunna exportera vapen till andra länder. Men det är viktigt att krav ställs på respekt för mänskliga rättigheter och demokrati i köparländerna. Det är inte heller rimligt att svenska skattebetalare genom statliga Exportkreditnämnden utfärdar garantier motsvarande tiotals miljarder för vapenexport till icke-demokratiska länder.”


Folkpartiet vill:

 • "Införa ett demokratikriterium i svensk vapenexport. Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer.
 • Öka öppenheten. Protokollen med partiernas ställningstaganden i Exportkontrollrådet bör vara offentliga.
 • Slopa sekretessen hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) om mottagarland och typ av krigsmateriel. Sekretessen har möjliggjort export till diktaturer utan allmänhetens eller riksdagens kännedom.
 • Förhindra statliga garantier av vapenexport via Exportkreditnämnden till icke-demokratier.
 • Upprätthålla EU:s vapenembargo mot Kina."

Hämtat: 2013-11-25


Läs om hur vi gjort partigranskningen under FAQ.


Frågorna som ställts till riksdagsledamöterna har sammanställts i ett försök att visa på olika aspekter av dagens vapenexportdebatt.
Mer information hittar du under frågor & svar.


Tillåt export

 • Tycker du att Sverige ska tillåta export av vapen? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Inför diktaturförbud

 • Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Större öppenhet

 • Tycker du att det borde vara offentligt hur de politiska representanterna i Exportkontrollrådet röstat i enskilda vapenexportaffärer? Ja / Nej / Vill inte svara
 • Tycker du att det borde vara mer öppet på vilka grunder besluten att tillåta vapenexport till ett visst land tagits? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Näringspolitiska skäl

 • Ska vapenaffärer kunna godkännas av näringspolitiska skäl? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Regler för vapenimport

 • Borde det införas regler för vilka Sverige får importera vapen från? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Vapenexport ökar säkerheten

 • Gör vapenexport svenska medborgare säkrare?
  1. Ja, alltid
  2. Ja, i de allra flesta fall
  3. Ja, men bara när den går till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  4. Det kan göra svenska medborgare både säkrare och mer osäkra, beroende på mottagaren.
  5. Nej, men den gör oss inte mer osäkra heller.
  6. Nej, särskilt inte om den går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  7. Nej, aldrig

 • Öka vapenexporten

 • Hur vill du att svensk vapenexport ser ut i framtiden?
  1. Jag vill att den ska öka, oavsett mottagarland
  2. Jag vill att den ska öka, särskilt till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  3. Jag vill att den ska öka till vissa mottagare och minska till andra.
  4. Jag vill att den ska minska, i alla fall den andel som går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  5. Jag vill att den ska minska till alla sorters mottagare
 • A
  Tina Acketoft
  Acketoft, Tina

  Plats 153

  Grunden för min och folkpartiets säkerhetspolitiska hållning är att fria, demokratiska stater ska kunna försvara sig själva – och att detta bidrar till en säkrare värld genom att odemokratiska stater hålls tillbaka.

   
  Gunnar Andrén
  Andrén, Gunnar

  Plats 176

  Sveeriges oberoende kräver eget militärt försvar så som världen ser ut, den borde se annorlunda ut men det är en annan sak. Vi skall inte exportera vapen till länder i konflikt eller diktaturer. Däremot skall vi kunna exportera till "likasinnade" länder - inte minst för att de skall slippa vara beroende av stormakter som USA, Ryssland, Kina, Frankrike och några - icke kärnvapenägande - länder. Exportkontrollrådet skall kontrolleras av valda parlamentariker.

  C
  Emma Carlsson Löfdahl
  Carlsson Löfdahl, Emma

  Plats 253

  E
  Jan Ertsborn
  Ertsborn, Jan

  Plats 3

  G
  Karin Granbom Ellison
  Granbom Ellison, Karin

  Plats 33

  K
  Ismail Kamil
  Kamil, Ismail

  Plats 116

  L
  Maria Lundqvist-Brömster
  Lundqvist-Brömster, Maria

  Plats 79

  Vår partilinje är att demokratiska länder har rätt att försvara sig. Därför bör de också kunna handla vapen för sitt försvar av andra länder. FP har under ett antal år tyckt att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer och det börjar vinna gehör. Vårt landsmöte 2011 antog åsikten att partiernas ställningstaganden i EKR ska vara öppna.

   
  Nina Lundström
  Lundström, Nina

  Plats 144

  N
  Christer Nylander
  Nylander, Christer

  Plats 16

  Jag tycker att demokratier har rätt att försvara sig. Det är därför också rätt att länder som står för demokrati och mänskliga rättigheter samarbetar om försvar och försvarsmateriell.

  P
  Johan Pehrson
  Pehrson, Johan

  Plats 197

  Fria demokratiska stater ska kunna försvara sig själva - och denna förmåga bidrar till en säkrare värld eftersom odemokratiska stater hålls tillbaka. Trist men realistiskt. Demokratiska länder har rätt att försvara sig. Om de har det, bör de också kunna handla med vapen för sitt försvar av andra länder. Det ska dock finnas ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer vilket också har varit Folkpartiets partilinje under ett antal år.

  S
  Anna Steele
  Steele, Anna

  Plats 145

  Det vore naivt att påstå att bara för att Sverige minskar både tillverkning och export så minskar världens vapenbruk i helhet. Likväl borde den industrin minska drastiskt och ställas om till produktion av annat som är samhällsnyttigt. Vi kan inte heller ha kvar en industri bara för att den ger arbetstillfällen. Precis som med vår miljöpolitik som förvisso är en droppe i havet om inte resten av världen tar sin del av ansvaret må vi vara föregångare även gällande vapentillverkning och export.

  T
  Lars Tysklind
  Tysklind, Lars

  Plats 41

  W
  Barbro Westerholm
  Westerholm, Barbro

  Plats 110

   
  Allan Widman
  Widman, Allan

  Plats 35

  Jag tror att transparens och stopp för exportkreditgivning från svenska staten är mer framkomliga vägar än ett demokratikriterium. Det senare kan dock få större effekt om det definieras utifrån tydliga brister ifråga om mänskliga fri- och rättigheter, som t.ex. pressfrihet, skydd för sexuella minoriteter osv.