FOLKPARTIET

Folkpartiet berättar om sin ställning i flera vapenexportfrågor både i sitt partiprogram och på sin hemsida. Här kan du läsa mer om vad som står i partiets officiella dokument samt se vad de folkpartistiska riksdagsledamöter som svarat på vår enkät tycker.

logo_folk
FOLKPARTIET

Folkpartiet anser att mänskliga rättigheter och demokrati är viktiga krav för att vapenexport ska beviljas.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 13


Partiprogram

I det nya partiprogrammet, som fastställdes under Folkpartiets landsmöte 14-17 november 2013 står det:
“Sverige ska inte exportera vapen till diktaturer. I företag som helt eller delvis ägs av den svenska staten ska det finnas kriterier gällande affärsrelationer med odemokratiska regimer."


Hemsida

På Folkpartiets hemsida står det under rubriken Vapenexport:
”En säker försörjning av försvarsmateriel behövs för att Sverige och andra demokratier effektivt ska kunna värna demokratin. Sverige bör därför kunna exportera vapen till andra länder. Men det är viktigt att krav ställs på respekt för mänskliga rättigheter och demokrati i köparländerna. Det är inte heller rimligt att svenska skattebetalare genom statliga Exportkreditnämnden utfärdar garantier motsvarande tiotals miljarder för vapenexport till icke-demokratiska länder.”


Folkpartiet vill:

 • "Införa ett demokratikriterium i svensk vapenexport. Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer.
 • Öka öppenheten. Protokollen med partiernas ställningstaganden i Exportkontrollrådet bör vara offentliga.
 • Slopa sekretessen hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) om mottagarland och typ av krigsmateriel. Sekretessen har möjliggjort export till diktaturer utan allmänhetens eller riksdagens kännedom.
 • Förhindra statliga garantier av vapenexport via Exportkreditnämnden till icke-demokratier.
 • Upprätthålla EU:s vapenembargo mot Kina."

Hämtat: 2013-11-25


Läs om hur vi gjort partigranskningen under FAQ.


Frågorna som ställts till riksdagsledamöterna har sammanställts i ett försök att visa på olika aspekter av dagens vapenexportdebatt.
Mer information hittar du under frågor & svar.


Tillåt export

 • Tycker du att Sverige ska tillåta export av vapen? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Inför diktaturförbud

 • Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Större öppenhet

 • Tycker du att det borde vara offentligt hur de politiska representanterna i Exportkontrollrådet röstat i enskilda vapenexportaffärer? Ja / Nej / Vill inte svara
 • Tycker du att det borde vara mer öppet på vilka grunder besluten att tillåta vapenexport till ett visst land tagits? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Näringspolitiska skäl

 • Ska vapenaffärer kunna godkännas av näringspolitiska skäl? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Regler för vapenimport

 • Borde det införas regler för vilka Sverige får importera vapen från? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Vapenexport ökar säkerheten

 • Gör vapenexport svenska medborgare säkrare?
  1. Ja, alltid
  2. Ja, i de allra flesta fall
  3. Ja, men bara när den går till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  4. Det kan göra svenska medborgare både säkrare och mer osäkra, beroende på mottagaren.
  5. Nej, men den gör oss inte mer osäkra heller.
  6. Nej, särskilt inte om den går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  7. Nej, aldrig

 • Öka vapenexporten

 • Hur vill du att svensk vapenexport ser ut i framtiden?
  1. Jag vill att den ska öka, oavsett mottagarland
  2. Jag vill att den ska öka, särskilt till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  3. Jag vill att den ska öka till vissa mottagare och minska till andra.
  4. Jag vill att den ska minska, i alla fall den andel som går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  5. Jag vill att den ska minska till alla sorters mottagare
 • A
  profilbild2014
  Andersson, Mikael

  Riksdagskandidat

  Inför ett demokratikriterium i svensk vapenexport. Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer. Öka öppenheten. Protokollen med partiernas ställningstaganden i Exportkontrollrådet bör vara offentliga. Slopa sekretessen hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) om mottagarland och typ av krigsmateriel. Sekretessen har möjliggjort export till diktaturer utan allmänhetens eller riksdagens kännedom. Förhindra statliga garantier av vapenexport via Exportkreditnämnden till icke-demokratier. Upprätthålla EU:s vapenembargo mot Kina.

  B
  bb17b-mindre-ljusare
  Brändewall, Björn

  Riksdagskandidat

  Vad gäller fråga 7: Syftet med vapenexporten är inte alltid att göra just svenska medborgare säkrare. Det kan ju vara att göra medborgare säkrare i det land vi säljer till. Vad gäller fråga 9 (och enkäten i stort): Jag "vill" inte att det ska finnas vapenexport eller vapenimport över huvud taget. Vapen är ett nödvändigt ont som fredliga stater måste ha för att kunna försvara sig mot aggressiva stater samt avskräcka från anfall.

  C
  560528_549325935134485_2095692712_n
  Cwejman, Adam

  Riksdagskandidat

  Gällande fråga 8: Jag har som politiker ingen synpunkt på om vapenexporten ökar eller minskar. Det är en fråga om efterfrågan. Däremot önskar jag inte att vapenexport överhuvudtaget sker till länder som är diktaturer eller där mänskliga rättigheter kränks.

  E
  Eliasson, Bengt

  Riksdagskandidat

  Jag svarar så på fråga 5 då det inte enbart går att svara ett enkelt ja eller nej. Man kan säga att näringspolitik redan idag spelar in ibland. Det kan dock inte bli enda skälet eller utesluta affärer heller. Därav svaret.

  H
  Helmersson, Michael

  Riksdagskandidat

  Demokratier ska kunna och behöver kunna försvara sig och andra demokrater och demokratier mot yttre hot. Aktuellt i år med Ukrainakrisen som exempel. Om demokratikriterier ska tillämpas så behöver man kunna utvärdera hur de tillämpas därav behovet av större öppenhet avseende tillståndsfrågan. Vapenexporten till demokratier får gärna öka. Ingen vapenexport till ickedemokratiska stater.

  I
  bild
  Ismail, Ronja

  Riksdagskandidat

  K
  423332_10151403035819560_1547832560_n
  Karlsson, Christoffer

  Riksdagskandidat

  Har inte bestämt mig för vad jag tycker angående fråga 3. Vapenaffärer ska kunna godkännas av näringspolitiska skäl om exporten går till en demokrati, men inte till en diktatur. Jag vill inte aktivt arbeta och satsa skattepengar för att svensk vapenexport ska öka, men om marknaden efterfrågar svenska vapen så ser jag det som mycket positivt och kommer stödja export.

  L
  Lindholm, Benny

  Riksdagskandidat

  Den svenska dubbelmoralen med exporttillstånd till tveksamma länder i syfte att hålla svenskt näringsliv under armarna måste få ett slut. Sverige behöver en trygg och säker tillgång till försvarsmateriel utan att vi tummar på mänskliga rättigheter och demokrati. Sverige ska kunna exportera och importera försvarsmaterial, men endast om det sker med länder som uppfyller MR- och demokratikrav och endast genom öppenhet och insyn i processen i Exportkontrollrådet och i ISP.

   
  Monica_val
  Lundin, Monica

  Riksdagskandidat

  N
  linda-700-900
  Nordlund, Linda

  Riksdagskandidat

  Den svenska vapenexporten måste bli mer transparent. Dagens ordning där Exportkontrollrådets ledamöter inte får rådgöra ens med sina partigrupper gör dem väldigt utlämnade till tjänstemännen, de blir staffagefigurer snarare än folkets företrädare. Jag vill öppna upp Exportkontrollrådet och införa stenhårda krav på att mottagarländerna ska respektera mänskliga rättigheter. Om situationen i ett mottagarland förvärrats efter att avtal ingicks ska följdleveranserna utebli.

  O
  Birgitta Ohlsson beskärd
  Ohlsson, Birgitta

  Riksdagskandidat

  Behövs både demokratikriterium, stopp för exportkreditgivning från svenska staten samt mer öppenhet för att skapa en anständig vapenexport där det inte säljs till diktaturländer.

  P
  Pettersson, Kent

  Riksdagskandidat

  Vapenexport görs av flera skäl: solidariska, ekonomiska och för att dela kostnader för utveckling av materiel för inhemskt behov.

  Z
  bild-på-mig-vit-mindre
  Zetterman, Victor

  Riksdagskandidat

  Öppenhet i statens angelägenheter bör vara grundförutsättningen när alla politiska beslut tas. Finns inga synnerliga skäl för att ett ärende ska hemligstämplas så ska det vara öppet och redovisas för allmänheten hur ledamöterna röstat.