MILJÖPARTIET

Miljöpartiet berättar om sin ställning i flera vapenexportfrågor i sitt partiprogram och på sin hemsida. Här kan du läsa mer om vad som står samt se vad de miljöpartistiska riksdagsledamöter som svarat på vår enkät tycker.

logo_miljo
MILJÖPARTIET

Miljöpartiet vill avveckla svensk vapenexport, ett första steg är att stoppa exporten till diktaturer.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 58


Partiprogram
I Miljöpartiets partiprogram, kapitel 6.4 står det att:
”Sverige ska bidra till militär nedrustning i världen. Miljöpartiet de grönas mål är därför en avvecklad vapenexport (...) Export av vapen och annan krigsmateriel till diktaturer, länder som befinner sig i väpnad konflikt eller där grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer ska avskaffas.”


“Sveriges utvecklingspolitik ska vara samstämmig.” ”Sveriges insatser för fred är inte (...) trovärdiga när vi samtidigt exporterar vapen till diktaturer och länder i fattigdom. Målet om en rättvis och hållbar global utveckling måste gå före kortsiktiga ekonomiska intressen.”


Hemsida
Under Vår politik/Vapenexport på Miljöpartiets hemsida står det:
“Miljöpartiet vill stoppa svensk vapenexport. I första hand till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter.”


“Miljöpartiet vill stoppa vapenexporten, men tyvärr finns i dagsläget ingen politisk majoritet för en total avveckling. Därför driver Miljöpartiet ett omedelbart krav på att svenska vapen endast ska exporteras till demokratiska länder som respekterar mänskliga rättigheter. Dessutom vill vi att alla beslut som rör vapenexporten ska vara offentliga, så att svenska politiker kan hållas ansvariga.”


Hämtat: 2013-11-22


Läs om hur vi gjort partigranskningen under FAQ.


Frågorna som ställts till riksdagsledamöterna har sammanställts i ett försök att visa på olika aspekter av dagens vapenexportdebatt.
Mer information hittar du under frågor & svar.


Tillåt export

 • Tycker du att Sverige ska tillåta export av vapen? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Inför diktaturförbud

 • Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Större öppenhet

 • Tycker du att det borde vara offentligt hur de politiska representanterna i Exportkontrollrådet röstat i enskilda vapenexportaffärer? Ja / Nej / Vill inte svara
 • Tycker du att det borde vara mer öppet på vilka grunder besluten att tillåta vapenexport till ett visst land tagits? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Näringspolitiska skäl

 • Ska vapenaffärer kunna godkännas av näringspolitiska skäl? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Regler för vapenimport

 • Borde det införas regler för vilka Sverige får importera vapen från? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Vapenexport ökar säkerheten

 • Gör vapenexport svenska medborgare säkrare?
  1. Ja, alltid
  2. Ja, i de allra flesta fall
  3. Ja, men bara när den går till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  4. Det kan göra svenska medborgare både säkrare och mer osäkra, beroende på mottagaren.
  5. Nej, men den gör oss inte mer osäkra heller.
  6. Nej, särskilt inte om den går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  7. Nej, aldrig

 • Öka vapenexporten

 • Hur vill du att svensk vapenexport ser ut i framtiden?
  1. Jag vill att den ska öka, oavsett mottagarland
  2. Jag vill att den ska öka, särskilt till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  3. Jag vill att den ska öka till vissa mottagare och minska till andra.
  4. Jag vill att den ska minska, i alla fall den andel som går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  5. Jag vill att den ska minska till alla sorters mottagare
 • A
  image
  Alm Ericson, Janine

  Riksdagskandidat

  Miljöpartiet de gröna är ett pacifistiskt parti och jag tror inte på vapen som ett sätt att lösa konflikter. Sedan tar all omvandling tid och bör inte genomföras över en natt. Mina svar uttrycker ett långsiktigt mål men vissa regler kan ändras snabbt och vapenexport till diktaturer och länder i krig borde förbjudas direkt.

   
  Jabar Amin
  Amin, Jabar

  Plats 139

  B
  Bah Öhman, Ndumbe

  Riksdagskandidat

  Sverige har ett moraliskt ansvar att inte bidra till fattigdom och lidande i andra länder. Vi borde därför snarast få ett regelverk som säkerställer att svensk vapenexport inte når länder i väpnad konflikt eller regimer där grundläggande mänskliga rättigheter ej respekteras.

   
  Stina Bergström
  Bergström, Stina

  Plats 132

  Jag är pacifist och, precis som mitt parti Miljöpartiet, tror jag på FN:s målsättning om allmän och total militär avrustning som den enda vägen för en hållbar värld. Som svensk skäms jag över att vårt land leder ligan över vapenexportörer och att riksdagens ledamöter används till att marknadsföra svenska krigsflygplan på sina resor i världen. Miljöpartiets mål är, som det står i vårt partigprogram, att avveckla vapenexporten. I närtid vill vi stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i krig. Och att Sveriges politik för global utveckling (PGU) självklart även ska inbegripa vapenexporten. De fattiga i Brasilien behöver inga Jas-plan, de behöver mat och tak över huvudet.

   
  Per Bolund
  Bolund, Per

  Plats 140

  Jag är stolt att tillhöra ett parti som har som mål att åstadkomma en allmän och total militär avrustning. Första steget måste vara att stoppa all vapenexport till diktaturer och länder i krig. Den typ av motköp som finns i många vapenaffärer måste bli helt öppna och transparenta.

   
  Bonnevier, Marianne

  Riksdagskandidat

  Svensk politik ger sken av att vilja nedrusta och medverka till att fred upprätthålls vid oroshärdar på olika ställen i världen. Det är en fruktansvärd dubbelmoral att samtidigt exportera vapen som många gånger bevisligen hamnat i dessa oroshärdar och konflikter världen över.

   
  Agneta Börjesson
  Börjesson, Agneta

  Plats 156

  D
  Esabelle Dingizian
  Dingizian, Esabelle

  Plats 210

  E
  Tina Ehn
  Ehn, Tina

  Plats 128

  Miljöpartiet står bakom FN:s ambitioner om militär avrustning. Vi vill avveckla vapenexport.

   
  Magnus Ehrencrona
  Ehrencrona, Magnus

  Plats 257

   
  image2
  Enström, Isabel

  Riksdagskandidat

  Mitt och Miljöpartiets mål är att avveckla vapenexporten. Primärt är att stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i krig det första som måste göras. Alla beslut som rör vapenexport och handel med krigsmateriel måste bli mer öppna och transparenta. Om Sverige ska fortsätta exportera vapen måste fler politikområden involveras i besluten om vart det är okej att exportera till, exempelvis behöver fattigdom, demokrati, bistånd mm vägas in i besluten. Vapen är inte lösningen, samarbete och kompetensutveckling är det Sverige ska prioritera att arbeta med!

   
  Gunvor G Ericson
  Ericson, Gunvor G

  Plats 215

   
  Jonas Eriksson
  Eriksson, Jonas

  Plats 342

  Jag vill på sikt ha en avmilitariserad värld. Vägen dit går genom minskad vapenproduktion och att inte bidra till militär uppbyggnad i andra länder. I det korta perspektivet bör all vapenexport till odemokratiska länder och länder i konflikt avbrytas. Motköpsaffärer ska redovisas offentligt. Sveriges politik för global utveckling ska genomsyra all vår politik även vapenexport. Det är inte minst viktigt för att stödja fattigdomsbekämpning.

   
  Annika-medium
  Eriksson, Annika

  Riksdagskandidat

  F
  Maria Ferm
  Ferm, Maria

  Plats 93

   
  image
  Folkeson, Katarina

  Riksdagskandidat

  Sverige ska slopa all vapenhandel och istället bli ett av de bästa länderna på fredliga och civila insatser i krig, konflikter och katastrofer.

   
  ny-profilbild1
  Forkstam, Petter

  Riksdagskandidat

  Jag är som pacifist starkt kritisk till att Sverige bidrar till krig genom att exportera vapen. Till att börja med ska vi stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i krig. Ett förbud av vapenexport är en feministisk satsning då oftast kvinnor och barn i större utsträckning drabbas av krig.

   
  Fredrik-Frangeur
  Frangeur, Fredrik

  Riksdagskandidat

  Rörande svaret på fråga #1. Jag vill inte ha förbud för all vapenexport idag utan demokratisk kontroll av vapenindustrin. Framförallt bör företag inte tjäna pengar på krig. Men det kan vara relevant att beväpna vissa fredliga demokratier eller FN-trupper sålänge vi har en vapenindustri och inte ställt om den till annan produktion. Jag är strikt emot att vi säljer av näringspolitiska skäl. Det ska inte handla om att vi är beroende av krig för att t.ex skapa jobb.

   
  IMG_0881
  Fridholm, Rutger

  Riksdagskandidat

   
  Gustav Fridolin
  Fridolin, Gustav

  Plats 40

  Jag vill att Sverige ska stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i krig. Sveriges politik för global utveckling (PGU) borde självklart även inbegripa vapenexporten, då det finns länder som har en fattigdomsproblematik som borde tacklas innan de känner sig nödgade att av rustningsskäl eller andra skäl köpa vapensystem. Miljöpartiet vill även att de affärer som omfattas av offset eller så kallade motköp ska bli öppna och transparenta, för att motverka korruptionen som idag följer i vapenhandelns spår.

  H
  Camilla-Hansén-MP-2014
  Hansén, Camilla

  Riksdagskandidat

  Jag är övertygad om att världen blir säkrare med färre vapen och skulle helst se att vi istället är storexportör av kunskap om fredlig konfliktlösning. Sverige ska vara en humanitär stormakt, inte en militär stormakt.

   
  faisalhassan
  Hassan, Faisal

  Riksdagskandidat

  Mp står bakom Fn:s mål om militär avveckling och därför vill vi inom mp avveckla svensk vapenexport. Jag tycker att detta är en viktig fråga då vi inte ska bidra till att sälja vapen till diktaturer och till krigsförande länder.

   
  pnh2012
  Henriksson, Niklas

  Riksdagskandidat

   
  Riksdagskulvert
  Hirvonen, Annika

  Plats 53

  Vapenexporten till diktaturer och länder i krig bör stoppas snarast. Sverige ska bidra till militär nedrustning i enlighet med FN:s vision, inte till krig. Alla processer som idag rör vapenexport, även s.k. motköp ska vara transparenta.

   
  14007223492_821b22c771_z
  Hjerling, Annica

  Riksdagskandidat

  Jag står helt bakom skrivningarna i MPs partiprogram om att vårt mål är att avveckla vapenexporten vilket också överensstämmer med FN:s målsättning om allmän och total militär avrustning. Som ett första steg vill vi stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i krig.

   
  Göran-Hådén-porträttbild-beskärd
  Hådén, Göran

  Riksdagskandidat

  Sverige ska inte bidra till krig och bör därför inte exportera vapen. Till att börja med ska vi stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i krig.

  I
  Ivåker, Jan

  Riksdagskandidat

  J
  Karinporträtt-hel
  Jansson, Karin

  Riksdagskandidat

  Stoppa vapenexporten! Jag vill att Sverige ska gå före och avveckla det militära försvaret. Det är inte mera våld som behövs för att skapa en tryggare och rättvisare värld.

   
  Jensen, Malene

  Riksdagskandidat

   
  Johansson, Evelina

  Riksdagskandidat

  Miljöpartiets mål är att avveckla vapenexporten. Vi tror på och står bakom FN:s målsättning om allmän och total militär avrustning. Först och främst vill vi stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i krig, det bör ske så snart som möjligt. Vi vill även att Sveriges politik för global utveckling ska inbegripa vapenexporten, eftersom det finns länder som har en fattigdomsproblematik som vi måste ta hänsyn till.

   
  13984058376_a2aa21d305_z
  Jones Fur, Cheryl

  Riksdagskandidat

  Fler vapen i världen leder inte till fred. Fler vapen leder istället till fler döda civila. Kvinnor och barn är särskilt utsatta.

  K
  Mehmet Kaplan
  Kaplan, Mehmet

  Plats 209

  MP stödjer FN:s mål om militär avrustning. I vårt partiprogram står det att målet är att avveckla vapenexporten. I närtid vill vi stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i krig.

   
  RiksdagsbildErika
  Karlénius, Erika

  Riksdagskandidat

  Jag och Miljöpartiet står bakom FN:s målsättning om allmän och total militär avrustning. Därför är vår målsättning att avveckla vapenexporten. I närtid vill vi stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i krig. Sveriges politik för global utveckling (PGU) ska inbegripa vapenexporten eftersom det finns länder med fattigdomsproblematik som vi måste ta hänsyn till. Miljöpartiet driver också att de affärer som omfattas av så kallade motköp ska bli öppna och transparenta.

   
  Karlgren, Rejn

  Riksdagskandidat

  Jag har valt att inte svara på de frågor som jag inte reflekterat kring särskilt tidigare och därför inte tagit klar ställning i dagsläget.

   
  Karlsson, Christina

  Riksdagskandidat

   
  Khan, Yasri

  Riksdagskandidat

  Sverige bör fokusera resurser som går till att stötta vapenexporten på annat. Stöd och utveckling av vapenindustrin bör stegvis avfasas i förmån för andra teknikindustrier där Sverige bör satsa på att bli världsledande. Fler svenska jobb kan skapas genom resursomfördelning.

   
  327826_10150632828888125_351042279_o
  Khan, Zayera

  Riksdagskandidat

   
  Kizil, Vahap

  Riksdagskandidat

  Sverige behöver inte en vapenexport för att säkra högteknologiska jobb. Vi i Sverige kan säkra dessa jobb genom en omställning till grön ekonomi.

  L
  Lang, Sten

  Riksdagskandidat

  Svårt dilemma. Om Sverige ska förbjuda vapenexport, så borde vi tycka att all vapenhandel ska förbjudas. Tyvärr behövs vapen, men handeln ska vara mycket transparent och absolut inte gå till länder där mänskliga fri och rättigheter kränks.

   
  140424_fyrberg_5701
  Larsson, Joakim

  Riksdagskandidat

  Som pacifist är det naturligt för mig att engagera mig i Miljöpartiet som alltid varit det riksdagsparti som stått upp tydligast för de här frågorna. Jag vill vrida diskussionen från frågan om ickevåld fungerar till att handla om varför våld helt plötsligt magiskt börjat fungera.

   
  Helena Leander
  Leander, Helena

  Plats 87

  Fler vapen gör knappast världen säkrare - tvärtom tror jag på FN:s mål om total militär avrustning. Jag ser det som mest akut att stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i krig, med målet att på sikt avveckla all vapenexport. Vapenexporten till fattiga länder behöver belysas ur ett utvecklingsperspektiv och öppenheten kring motköpsaffärer öka.

   
  Annika Lillemets
  Lillemets, Annika

  Plats 149

  MP vill att vapenexporten avvecklas, vi står bakom FN:s mål om militär avrustning. Till att börja med vill vi stoppa vapenexport till krigförande länder och diktaturer. Dessutom går vapenexport inte ihop med Sveriges politik för global utveckling (PGU), den kan försvåra fattigdomsbekämpning. Motköp är ytterligare ett problem. Sverige bör satsa på aktiv politik för fred och fredlig konfliktlösning istället. Ett sätt skulle kunna vara att inrätta ett fredsdepartement.

   
  Jan Lindholm
  Lindholm, Jan

  Plats 74

  Som gammal vapenvägrare är jag motståndare till vapenbruk i alla dess former. Vapenbruk kan alldrig lösa några konflikter. Vapen kan kuva och förtränga vilja av många slag vilket bara innebär en maktutövning. Vapen hör inte hemma i demokratier.

   
  Rasmus-pressbild
  Ling, Rasmus

  Riksdagskandidat

  Global nedrustning är en av de viktigaste säkerhetspolitiska åtgärderna, och då håller det inte att Sverige är ett av de länder med högst vapenexport per capita. Vi måste snarast upphöra med exporten till diktaturer, men det räcker heller inte: All export måste upphöra. Vi måste få ner vapnen som finns i omlopp, både i när och fjärran.

   
  Agneta Luttropp
  Luttropp, Agneta

  Plats 270

  Utan vapen, inga krig. Miljöpartiet vill avveckla svensk vapenexport. Miljöpartiet vill att alla affärer som innehåller motköp ska vara öppna och transparenta.

   
  Jonas-kampanjar
  Löhnn, Jonas

  Riksdagskandidat

  Människors rädsla skapar handlingar som inte följer den egna etiken. Med vapen gör de handlingarna större skada än utan. Vill man bygga fred sker det med andra medel än med dödande och vapen.

   
  Lönnelid, Hans

  Riksdagskandidat

  Det är aldrig ok att exportera vapen!!! Vi har alldeles FÖR MYCKET VAPEN i världen.Sverige skall inte medverka till ännu mera krig.

  M
  image5
  Malmberg, Niclas

  Riksdagskandidat

  FN:s mål om allmän avrustning ska följas. Jag står bakom Miljöpartiets mål om att avveckla Sveriges vapenexport. Till dess vi får majoritet för en sådan linje måste vi verka för att ta steg på vägen genom att stoppa vapenexport till diktaturer och länder i krig, och att all vapenexport, även så kallade motköp, sker öppet.

   
  10498306_10201433354834901_8181544732890374017_o
  Mehdiyar, Manijeh

  Riksdagskandidat

  Sverige bidrar till krig genom vapenexporten! Historien har visat att militarism och vapen har varit en del av orsakerna till beväpnade konflikter och att krig har aldrig lett till fred, stabilitet eller utveckling i världen. Förhandlingar och konsensus genom samförstånd och rättvisa har däremot alltid visat sig vara vägen till fred. Sveriges näringsliv kan tjäna mycket mer på fred- och konfliktlösning genom att exportera experter på förhandlingsteknik och konsensusuppbyggande istället för vapenexport. Dags för Sverige att upprätthålla sin moraliska integritet.

   
  Skärmavbild-2014-06-16-kl.-11.52.28
  Mikaelsson Rehnberg, Sigrid

  Riksdagskandidat

  Jag tycker att det är fruktansvärt att vi exporterar vapen till diktaturer och alla länder över huvud taget. Det är INTE en ursäkt att det skapar jobb i Sverige, vi ska inte skapa jobb här som leder till andra människors död i andra länder.

   
  Valter Mutt
  Mutt, Valter

  Plats 298

  Jag vill att Sverige som första land i världen inrättar ett Fredsdepartement, vars fokus bör vara att förebygga och stävja konflikter med icke-militära metoder, och som får i uppgift att utarbeta en handlingsplan för avveckling av den svenska vapenexporten.

  N
  Agneta-N
  Niklasson, Agneta

  Riksdagskandidat

  Det yttersta målet är en fredlig värld och Sverige bör ha en tydlig och konsekvent handlingslinje. Miljöpartiets partiprogram är tydligt på att vapenexporten ska avvecklas. Exporten till diktaturer och länder i krig måste stoppas snarast. Sveriges politik för global utveckling ska naturligtvis även innefatta vapenexport eftersom fattigdom är ett stort problem i många länder. När affärer omfattas av så kallade motköp ska de vara mer öppna för granskning.

   
  jag
  Nohrén, Emma

  Riksdagskandidat

  Självklart vill jag verka för en militär nedrustning såsom FN har som mål. Sverige bör verkligen inte exportera vapen.

   
  Nordell, Amanda

  Riksdagskandidat

  "... jag drömde om en jätte sal där stadsmän satt på rad, så skrev de på ett konvolut och reste sig och sa: -det finns inga soldater mer, -det finns inga gevär, -och ingen känner längre till det ordet militär. ...jag drömde det var fred på jord, och alla krig var slut" Denna visa sjunger jag för min son innan han somnar, det är en vision jag vill uppnå. En värld med fred och utan krig. Jag tror den nås genom förhandlingar, kommunikation och fredliga aktioner, inte genom vapen och våld.

   
  Lise Nordin
  Nordin, Lise

  Plats 337

  Alla vapen har till syfte att döda och vapenexport är en verksamhet som Sverige inte bör vara en del av eller tjäna pengar på. I vårt partiprogram står att vi vill avveckla vapenexporten. Det första steget är att sluta exportera till diktaturer eller fattiga länder som bör prioritera fattigdomsbekämpning.

   
  Kew Nordqvist
  Nordqvist, Kew

  Plats 325

  O
  Karin Olofsson
  Olofsson, Karin

  Riksdagskandidat

  Sverige ska vara en kraft för fred och hållbar utveckling i världen. Miljöpartiet står bakom FN:s målsättning om allmän och total militär avrustning. På sikt vill vi avveckla vapenexporten, i närtid vill vi stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i väpnad konflikt. Sveriges Politik för Global utveckling (PGU) ska inkludera vapenexporten: vi måste ta större hänsyn till ett lands fattigdomsproblem och konfliktnivå. Transparens och öppenhet kring vapenexporten ska öka.

   
  Per Olsson stor
  Olsson, Per

  Riksdagskandidat

  Vapenexporten behöver bli mycket mer transparent och listan över vilka länder det är ok att exportera krigsmateriel till bör underställas riksdagen för debatt och beslut. Världen är redan överbeväpnad. Det är freden som saknar resurser.

   
  Olsson, Fredrik

  Riksdagskandidat

  Jag tror liksom FN på allmän och total militär avrustning. Jag tror inte heller att svenskarna vill att vapenexport skall vara en del av stommen i vår ekonomi. Vi behöver ställa om vår vapenindustri till att göra något nyttigare. I närtid måste vapenexporten till diktaturer och länder i krig upphöra. Miljöpartiet vill även att de affärer som omfattas av offset eller så kallade motköp ska bli öppna och transparenta.

   
  Miljöpartiet de gröna i Uppsala
  Onegård, Tarja

  Riksdagskandidat

  P
  Mats Pertoft
  Pertoft, Mats

  Plats 113

   
  Pettersson Frank, Birgitta

  Riksdagskandidat

  Enorma summor används till vapen och utveckling inom militären. Dessa resurser kan och ska användas för utveckling av nya smarta tekniker som kan underlätta den nödvändiga omställningen till ett hållbart samhälle.

  R
  1546208_652203921482598_1633097243_n
  Risinger, Linnea

  Riksdagskandidat

  Miljöpartiet är i grunden ett pacifistiskt parti. Vi tror på avrustning som princip och står bakom FN:s målsättning om allmän och total militär avrustning. Våld föder våld, krig och övergrepp föder mer av samma vara och skapar sår i samhällen som tar lång tid att läka. Vårt mål är att avveckla vapenexporten, och vi vill direkt börja med att stoppa exporten av vapen till diktaturer och länder i krig. Det är helt oacceptabelt! De affärer som görs idag måste bli mer öppna och transparenta, särskilt när de omfattas av offset eller "motköp". Det finns mycket att göra!

   
  Åsa Romson
  Romson, Åsa

  Plats 279

  Miljöpartiet vill under nästa mandatperiod stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i krig. Vi vill även att Sveriges politik för global utveckling (PGU) självklart även ska inbegripa vapenexporten, då det finns länder som har en fattigdomsproblematik som vi måste ta hänsyn till. Miljöpartiet vill även att de affärer som omfattas av offset eller så kallade motköp ska bli öppna och transparenta.

   
  PE-hamburg
  Rosén, Per Eric

  Riksdagskandidat

  Möjligheten att frikänna personer som begått icke-våldsbrott för att hindra brott mot vapenlagstiftning - eller mot FN-konventioner och andra internationella åtaganden - ska utökas. Meddelarfrihet ska värnas och "whistleblowers" skyddas. På längre sikt bör militär verksamhet avvecklas helt inom hela världen.

   
  Peter Rådberg
  Rådberg, Peter

  Plats 230

  S
  Schröder, Anders

  Riksdagskandidat

   
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Seid, Micke

  Riksdagskandidat

  Världen har inte råd med mer vapenexport. De ofattbart enorma summor som årligen spenderas på vapen och krigsmateriel skulle göra betydligt större nytta i det civila samhället, till undervisning, sjukdomsbekämpning och vattenrening. De senaste årens globala naturkatastrofer borde ha gett oss en rejäl fingervisning om att de största framtida hoten mot vår existens inte kommer att bli militära. Om inte vi slutar exportera vapen nu, vem ska då göra det - och när?

   
  IMG_20140415_154729-1
  Silva, Yuri

  Riksdagskandidat

  Fred är vägen till fred. Vi måste bli en stark röst för fred och hållbar utveckling i världen. För att det ska bli möjligt måste Sverige bli en fredsmakt, inte en krigsmakt, därför måste vi avveckla vapenexporten. Vi kan istället exportera svenska värderingar om en god miljö och internationell solidaritet. Och genom grön teknikexport kan vi bidra till fred och utveckling i världen.

   
  Snäll, Annica

  Riksdagskandidat

  Jag och Miljöpartiet står bakom FN:s målsättning om allmän och total militär avrustning. Jag vill avveckla vapenexporten och genast stoppa vapenexport till diktaturer och länder i krig. Miljöpartiet vill att de vapenaffärer som omfattas av motköp ska vara transparenta. Det är viktigt att aktivt arbeta för att bygga bestående fred i världens konflikter. Sverige bör spela en mer aktiv roll för att få till stånd fredsprocesser och därmed minska upplevelsen av behov av vapen i världen.

   
  Pressbild-Pernilla-Stålhammar
  Stålhammar, Pernilla

  Riksdagskandidat

  Svensk utrikespolitik måste vara konsekvent och stå upp för folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Världen behöver inte fler vapen. Istället behövs mer resurser och politiskt fokus på fattigdomsbekämpning, konfliktförebyggande fredsinsatser och återuppbyggnad efter konflikt. Jag vill avveckla vapenexporten och ställa om den till export av miljöteknologi. Vapenexport till diktaturer och länder i konflikt ska stoppas omgående.

   
  140505_fyrberg_7799
  Suomalainen, David

  Riksdagskandidat

  För mig är det självklart att Sverige ska verka för en militär avrustning och en avveckling av vår vapenexport. Jag tycker dock inte att vi ska förbjuda svensk vapenexport i dag utan att det ska ske genom en stegvis avveckling där vi redan nu börjar med att förbjuda vapenexport till diktaturer och stater som kränker mänskliga rättigheter. De som menar att vi behöver vapenindustrin för jobben missar att Sverige har stort behov av ingenjörer och programmerare, personer som i dag finns inom vapenindustrin."

   
  MG_7575-copy
  Svensson Smith, Karin

  Riksdagskandidat

  Miljöpartiet tror på och står bakom FN:s målsättning om allmän och total militär avrustning. Därför står det i vårt partiprogram att vårt mål är att avveckla vapenexporten. I närtid vill vi stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i krig. Vi vill även att Sveriges politik för global utveckling (PGU) självklart även ska inbegripa vapenexporten, då det finns länder som har en fattigdomsproblematik som vi måste ta hänsyn till. Miljöpartiet vill även att de affärer som omfattas av offset eller så kallade motköp ska bli öppna och transparenta.

   
  Peter Söderlund
  Söderlund, Peter

  Riksdagskandidat

  Jag tycker att man skall satsa pengar på demokratibyggande i världen och att stödja affärsutveckling mellan svara grupper i olika länder och även då med andra företag för att visa att tillsammans kan vi göra nått bra. De nya satsningarna skall också användas till nya energikällor som vi alla är berörda av oberoende av nationalitet.

  T
  Thorell, Lave

  Riksdagskandidat

  Frågan om vapenexport måste avgöras inom ramen för den större frågan om alliansfrihet och neutralitet. Med det nuvarande militära försvarets oförmåga att möta en invasion och att den svenska vapenindustrins har allt svårare att hävda sig på den internationella marknaden löper Sverige stor risk att falla i armarna på Nato. MP vill se ett alternativt, segt civilt försvar.

  V
  1025776_10152360989462959_729602974_o
  Valtola Sjöberg, Kukkamariia

  Riksdagskandidat

  Jag vill att vapenexporten avvecklas och att en aktiv politik ska föras för fred.

   
  Varghans, Annika

  Riksdagskandidat

  Vapen är till för att döda och vårt land bör inte sprida död i världen på något vis. Enda anledningen som möjligtvis kan godtas för att producera vapen över huvud taget är för att försvara vårt eget land om det finns en hotbild. Men våld föder våld och jag tror på förändring genom icke-våld.

  W
  image6
  Wanneby, Elisabeth

  Riksdagskandidat

   
  Westerlund, Lars-Ola

  Riksdagskandidat

   
  Johannes
  Wretljung Persson, Johannes

  Riksdagskandidat

  Jag vill att vapenexport och produktion upphör i Sverige, och att de som arbetar inom branschen ska få möjlighet till arbeta inom andra branscher som bidrar till något positivt så som vindkraft- tåg och solenergiutbyggnad. Huvudsaken är att de som jobbar inom vapenbranschen ska få möjlighet till nya jobb som speglar deras kompetens oavsett om det är ingenjör, säljare eller annat.

  Ö
  Örn, Tomas

  Riksdagskandidat