MILJÖPARTIET

Miljöpartiet berättar om sin ställning i flera vapenexportfrågor i sitt partiprogram och på sin hemsida. Här kan du läsa mer om vad som står samt se vad de miljöpartistiska riksdagsledamöter som svarat på vår enkät tycker.

logo_miljo
MILJÖPARTIET

Miljöpartiet vill avveckla svensk vapenexport, ett första steg är att stoppa exporten till diktaturer.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 58


Partiprogram
I Miljöpartiets partiprogram, kapitel 6.4 står det att:
”Sverige ska bidra till militär nedrustning i världen. Miljöpartiet de grönas mål är därför en avvecklad vapenexport (...) Export av vapen och annan krigsmateriel till diktaturer, länder som befinner sig i väpnad konflikt eller där grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer ska avskaffas.”


“Sveriges utvecklingspolitik ska vara samstämmig.” ”Sveriges insatser för fred är inte (...) trovärdiga när vi samtidigt exporterar vapen till diktaturer och länder i fattigdom. Målet om en rättvis och hållbar global utveckling måste gå före kortsiktiga ekonomiska intressen.”


Hemsida
Under Vår politik/Vapenexport på Miljöpartiets hemsida står det:
“Miljöpartiet vill stoppa svensk vapenexport. I första hand till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter.”


“Miljöpartiet vill stoppa vapenexporten, men tyvärr finns i dagsläget ingen politisk majoritet för en total avveckling. Därför driver Miljöpartiet ett omedelbart krav på att svenska vapen endast ska exporteras till demokratiska länder som respekterar mänskliga rättigheter. Dessutom vill vi att alla beslut som rör vapenexporten ska vara offentliga, så att svenska politiker kan hållas ansvariga.”


Hämtat: 2013-11-22


Läs om hur vi gjort partigranskningen under FAQ.


Frågorna som ställts till riksdagsledamöterna har sammanställts i ett försök att visa på olika aspekter av dagens vapenexportdebatt.
Mer information hittar du under frågor & svar.


Tillåt export

 • Tycker du att Sverige ska tillåta export av vapen? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Inför diktaturförbud

 • Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Större öppenhet

 • Tycker du att det borde vara offentligt hur de politiska representanterna i Exportkontrollrådet röstat i enskilda vapenexportaffärer? Ja / Nej / Vill inte svara
 • Tycker du att det borde vara mer öppet på vilka grunder besluten att tillåta vapenexport till ett visst land tagits? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Näringspolitiska skäl

 • Ska vapenaffärer kunna godkännas av näringspolitiska skäl? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Regler för vapenimport

 • Borde det införas regler för vilka Sverige får importera vapen från? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Vapenexport ökar säkerheten

 • Gör vapenexport svenska medborgare säkrare?
  1. Ja, alltid
  2. Ja, i de allra flesta fall
  3. Ja, men bara när den går till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  4. Det kan göra svenska medborgare både säkrare och mer osäkra, beroende på mottagaren.
  5. Nej, men den gör oss inte mer osäkra heller.
  6. Nej, särskilt inte om den går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  7. Nej, aldrig

 • Öka vapenexporten

 • Hur vill du att svensk vapenexport ser ut i framtiden?
  1. Jag vill att den ska öka, oavsett mottagarland
  2. Jag vill att den ska öka, särskilt till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  3. Jag vill att den ska öka till vissa mottagare och minska till andra.
  4. Jag vill att den ska minska, i alla fall den andel som går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  5. Jag vill att den ska minska till alla sorters mottagare
 • A
  Jabar Amin
  Amin, Jabar

  Plats 139

  B
  Stina Bergström
  Bergström, Stina

  Plats 132

  Jag är pacifist och, precis som mitt parti Miljöpartiet, tror jag på FN:s målsättning om allmän och total militär avrustning som den enda vägen för en hållbar värld. Som svensk skäms jag över att vårt land leder ligan över vapenexportörer och att riksdagens ledamöter används till att marknadsföra svenska krigsflygplan på sina resor i världen. Miljöpartiets mål är, som det står i vårt partigprogram, att avveckla vapenexporten. I närtid vill vi stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i krig. Och att Sveriges politik för global utveckling (PGU) självklart även ska inbegripa vapenexporten. De fattiga i Brasilien behöver inga Jas-plan, de behöver mat och tak över huvudet.

   
  Per Bolund
  Bolund, Per

  Plats 140

  Jag är stolt att tillhöra ett parti som har som mål att åstadkomma en allmän och total militär avrustning. Första steget måste vara att stoppa all vapenexport till diktaturer och länder i krig. Den typ av motköp som finns i många vapenaffärer måste bli helt öppna och transparenta.

   
  Agneta Börjesson
  Börjesson, Agneta

  Plats 156

  D
  Esabelle Dingizian
  Dingizian, Esabelle

  Plats 210

  E
  Tina Ehn
  Ehn, Tina

  Plats 128

  Miljöpartiet står bakom FN:s ambitioner om militär avrustning. Vi vill avveckla vapenexport.

   
  Magnus Ehrencrona
  Ehrencrona, Magnus

  Plats 257

   
  Gunvor G Ericson
  Ericson, Gunvor G

  Plats 215

   
  Jonas Eriksson
  Eriksson, Jonas

  Plats 342

  Jag vill på sikt ha en avmilitariserad värld. Vägen dit går genom minskad vapenproduktion och att inte bidra till militär uppbyggnad i andra länder. I det korta perspektivet bör all vapenexport till odemokratiska länder och länder i konflikt avbrytas. Motköpsaffärer ska redovisas offentligt. Sveriges politik för global utveckling ska genomsyra all vår politik även vapenexport. Det är inte minst viktigt för att stödja fattigdomsbekämpning.

  F
  Maria Ferm
  Ferm, Maria

  Plats 93

   
  Gustav Fridolin
  Fridolin, Gustav

  Plats 40

  Jag vill att Sverige ska stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i krig. Sveriges politik för global utveckling (PGU) borde självklart även inbegripa vapenexporten, då det finns länder som har en fattigdomsproblematik som borde tacklas innan de känner sig nödgade att av rustningsskäl eller andra skäl köpa vapensystem. Miljöpartiet vill även att de affärer som omfattas av offset eller så kallade motköp ska bli öppna och transparenta, för att motverka korruptionen som idag följer i vapenhandelns spår.

  H
  Riksdagskulvert
  Hirvonen, Annika

  Plats 53

  Vapenexporten till diktaturer och länder i krig bör stoppas snarast. Sverige ska bidra till militär nedrustning i enlighet med FN:s vision, inte till krig. Alla processer som idag rör vapenexport, även s.k. motköp ska vara transparenta.

  K
  Mehmet Kaplan
  Kaplan, Mehmet

  Plats 209

  MP stödjer FN:s mål om militär avrustning. I vårt partiprogram står det att målet är att avveckla vapenexporten. I närtid vill vi stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i krig.

  L
  Helena Leander
  Leander, Helena

  Plats 87

  Fler vapen gör knappast världen säkrare - tvärtom tror jag på FN:s mål om total militär avrustning. Jag ser det som mest akut att stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i krig, med målet att på sikt avveckla all vapenexport. Vapenexporten till fattiga länder behöver belysas ur ett utvecklingsperspektiv och öppenheten kring motköpsaffärer öka.

   
  Annika Lillemets
  Lillemets, Annika

  Plats 149

  MP vill att vapenexporten avvecklas, vi står bakom FN:s mål om militär avrustning. Till att börja med vill vi stoppa vapenexport till krigförande länder och diktaturer. Dessutom går vapenexport inte ihop med Sveriges politik för global utveckling (PGU), den kan försvåra fattigdomsbekämpning. Motköp är ytterligare ett problem. Sverige bör satsa på aktiv politik för fred och fredlig konfliktlösning istället. Ett sätt skulle kunna vara att inrätta ett fredsdepartement.

   
  Jan Lindholm
  Lindholm, Jan

  Plats 74

  Som gammal vapenvägrare är jag motståndare till vapenbruk i alla dess former. Vapenbruk kan alldrig lösa några konflikter. Vapen kan kuva och förtränga vilja av många slag vilket bara innebär en maktutövning. Vapen hör inte hemma i demokratier.

   
  Agneta Luttropp
  Luttropp, Agneta

  Plats 270

  Utan vapen, inga krig. Miljöpartiet vill avveckla svensk vapenexport. Miljöpartiet vill att alla affärer som innehåller motköp ska vara öppna och transparenta.

  M
  Valter Mutt
  Mutt, Valter

  Plats 298

  Jag vill att Sverige som första land i världen inrättar ett Fredsdepartement, vars fokus bör vara att förebygga och stävja konflikter med icke-militära metoder, och som får i uppgift att utarbeta en handlingsplan för avveckling av den svenska vapenexporten.

  N
  Lise Nordin
  Nordin, Lise

  Plats 337

  Alla vapen har till syfte att döda och vapenexport är en verksamhet som Sverige inte bör vara en del av eller tjäna pengar på. I vårt partiprogram står att vi vill avveckla vapenexporten. Det första steget är att sluta exportera till diktaturer eller fattiga länder som bör prioritera fattigdomsbekämpning.

   
  Kew Nordqvist
  Nordqvist, Kew

  Plats 325

  P
  Mats Pertoft
  Pertoft, Mats

  Plats 113

  R
  Åsa Romson
  Romson, Åsa

  Plats 279

  Miljöpartiet vill under nästa mandatperiod stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i krig. Vi vill även att Sveriges politik för global utveckling (PGU) självklart även ska inbegripa vapenexporten, då det finns länder som har en fattigdomsproblematik som vi måste ta hänsyn till. Miljöpartiet vill även att de affärer som omfattas av offset eller så kallade motköp ska bli öppna och transparenta.

   
  Peter Rådberg
  Rådberg, Peter

  Plats 230