MILJÖPARTIET

Miljöpartiet berättar om sin ställning i flera vapenexportfrågor i sitt partiprogram och på sin hemsida. Här kan du läsa mer om vad som står samt se vad de miljöpartistiska riksdagsledamöter som svarat på vår enkät tycker.

logo_miljo
MILJÖPARTIET

Miljöpartiet vill avveckla svensk vapenexport, ett första steg är att stoppa exporten till diktaturer.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 58


Partiprogram
I Miljöpartiets partiprogram, kapitel 6.4 står det att:
”Sverige ska bidra till militär nedrustning i världen. Miljöpartiet de grönas mål är därför en avvecklad vapenexport (...) Export av vapen och annan krigsmateriel till diktaturer, länder som befinner sig i väpnad konflikt eller där grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer ska avskaffas.”


“Sveriges utvecklingspolitik ska vara samstämmig.” ”Sveriges insatser för fred är inte (...) trovärdiga när vi samtidigt exporterar vapen till diktaturer och länder i fattigdom. Målet om en rättvis och hållbar global utveckling måste gå före kortsiktiga ekonomiska intressen.”


Hemsida
Under Vår politik/Vapenexport på Miljöpartiets hemsida står det:
“Miljöpartiet vill stoppa svensk vapenexport. I första hand till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter.”


“Miljöpartiet vill stoppa vapenexporten, men tyvärr finns i dagsläget ingen politisk majoritet för en total avveckling. Därför driver Miljöpartiet ett omedelbart krav på att svenska vapen endast ska exporteras till demokratiska länder som respekterar mänskliga rättigheter. Dessutom vill vi att alla beslut som rör vapenexporten ska vara offentliga, så att svenska politiker kan hållas ansvariga.”


Hämtat: 2013-11-22


Läs om hur vi gjort partigranskningen under FAQ.


Frågorna som ställts till riksdagsledamöterna har sammanställts i ett försök att visa på olika aspekter av dagens vapenexportdebatt.
Mer information hittar du under frågor & svar.


Tillåt export

 • Tycker du att Sverige ska tillåta export av vapen? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Inför diktaturförbud

 • Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Större öppenhet

 • Tycker du att det borde vara offentligt hur de politiska representanterna i Exportkontrollrådet röstat i enskilda vapenexportaffärer? Ja / Nej / Vill inte svara
 • Tycker du att det borde vara mer öppet på vilka grunder besluten att tillåta vapenexport till ett visst land tagits? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Näringspolitiska skäl

 • Ska vapenaffärer kunna godkännas av näringspolitiska skäl? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Regler för vapenimport

 • Borde det införas regler för vilka Sverige får importera vapen från? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Vapenexport ökar säkerheten

 • Gör vapenexport svenska medborgare säkrare?
  1. Ja, alltid
  2. Ja, i de allra flesta fall
  3. Ja, men bara när den går till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  4. Det kan göra svenska medborgare både säkrare och mer osäkra, beroende på mottagaren.
  5. Nej, men den gör oss inte mer osäkra heller.
  6. Nej, särskilt inte om den går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  7. Nej, aldrig

 • Öka vapenexporten

 • Hur vill du att svensk vapenexport ser ut i framtiden?
  1. Jag vill att den ska öka, oavsett mottagarland
  2. Jag vill att den ska öka, särskilt till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  3. Jag vill att den ska öka till vissa mottagare och minska till andra.
  4. Jag vill att den ska minska, i alla fall den andel som går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  5. Jag vill att den ska minska till alla sorters mottagare
 • B
  Bah Öhman, Ndumbe

  Riksdagskandidat

  Sverige har ett moraliskt ansvar att inte bidra till fattigdom och lidande i andra länder. Vi borde därför snarast få ett regelverk som säkerställer att svensk vapenexport inte når länder i väpnad konflikt eller regimer där grundläggande mänskliga rättigheter ej respekteras.

   
  Per Bolund
  Bolund, Per

  Plats 140

  Jag är stolt att tillhöra ett parti som har som mål att åstadkomma en allmän och total militär avrustning. Första steget måste vara att stoppa all vapenexport till diktaturer och länder i krig. Den typ av motköp som finns i många vapenaffärer måste bli helt öppna och transparenta.

  D
  Esabelle Dingizian
  Dingizian, Esabelle

  Plats 210

  F
  Fredrik-Frangeur
  Frangeur, Fredrik

  Riksdagskandidat

  Rörande svaret på fråga #1. Jag vill inte ha förbud för all vapenexport idag utan demokratisk kontroll av vapenindustrin. Framförallt bör företag inte tjäna pengar på krig. Men det kan vara relevant att beväpna vissa fredliga demokratier eller FN-trupper sålänge vi har en vapenindustri och inte ställt om den till annan produktion. Jag är strikt emot att vi säljer av näringspolitiska skäl. Det ska inte handla om att vi är beroende av krig för att t.ex skapa jobb.

  H
  Riksdagskulvert
  Hirvonen, Annika

  Plats 53

  Vapenexporten till diktaturer och länder i krig bör stoppas snarast. Sverige ska bidra till militär nedrustning i enlighet med FN:s vision, inte till krig. Alla processer som idag rör vapenexport, även s.k. motköp ska vara transparenta.

   
  14007223492_821b22c771_z
  Hjerling, Annica

  Riksdagskandidat

  Jag står helt bakom skrivningarna i MPs partiprogram om att vårt mål är att avveckla vapenexporten vilket också överensstämmer med FN:s målsättning om allmän och total militär avrustning. Som ett första steg vill vi stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i krig.

  K
  Mehmet Kaplan
  Kaplan, Mehmet

  Plats 209

  MP stödjer FN:s mål om militär avrustning. I vårt partiprogram står det att målet är att avveckla vapenexporten. I närtid vill vi stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i krig.

   
  Khan, Yasri

  Riksdagskandidat

  Sverige bör fokusera resurser som går till att stötta vapenexporten på annat. Stöd och utveckling av vapenindustrin bör stegvis avfasas i förmån för andra teknikindustrier där Sverige bör satsa på att bli världsledande. Fler svenska jobb kan skapas genom resursomfördelning.

   
  327826_10150632828888125_351042279_o
  Khan, Zayera

  Riksdagskandidat

  O
  Karin Olofsson
  Olofsson, Karin

  Riksdagskandidat

  Sverige ska vara en kraft för fred och hållbar utveckling i världen. Miljöpartiet står bakom FN:s målsättning om allmän och total militär avrustning. På sikt vill vi avveckla vapenexporten, i närtid vill vi stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i väpnad konflikt. Sveriges Politik för Global utveckling (PGU) ska inkludera vapenexporten: vi måste ta större hänsyn till ett lands fattigdomsproblem och konfliktnivå. Transparens och öppenhet kring vapenexporten ska öka.

   
  Per Olsson stor
  Olsson, Per

  Riksdagskandidat

  Vapenexporten behöver bli mycket mer transparent och listan över vilka länder det är ok att exportera krigsmateriel till bör underställas riksdagen för debatt och beslut. Världen är redan överbeväpnad. Det är freden som saknar resurser.

  P
  Mats Pertoft
  Pertoft, Mats

  Plats 113

  R
  Åsa Romson
  Romson, Åsa

  Plats 279

  Miljöpartiet vill under nästa mandatperiod stoppa vapenexporten till diktaturer och länder i krig. Vi vill även att Sveriges politik för global utveckling (PGU) självklart även ska inbegripa vapenexporten, då det finns länder som har en fattigdomsproblematik som vi måste ta hänsyn till. Miljöpartiet vill även att de affärer som omfattas av offset eller så kallade motköp ska bli öppna och transparenta.

  S
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Seid, Micke

  Riksdagskandidat

  Världen har inte råd med mer vapenexport. De ofattbart enorma summor som årligen spenderas på vapen och krigsmateriel skulle göra betydligt större nytta i det civila samhället, till undervisning, sjukdomsbekämpning och vattenrening. De senaste årens globala naturkatastrofer borde ha gett oss en rejäl fingervisning om att de största framtida hoten mot vår existens inte kommer att bli militära. Om inte vi slutar exportera vapen nu, vem ska då göra det - och när?

   
  Pressbild-Pernilla-Stålhammar
  Stålhammar, Pernilla

  Riksdagskandidat

  Svensk utrikespolitik måste vara konsekvent och stå upp för folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Världen behöver inte fler vapen. Istället behövs mer resurser och politiskt fokus på fattigdomsbekämpning, konfliktförebyggande fredsinsatser och återuppbyggnad efter konflikt. Jag vill avveckla vapenexporten och ställa om den till export av miljöteknologi. Vapenexport till diktaturer och länder i konflikt ska stoppas omgående.

   
  Peter Söderlund
  Söderlund, Peter

  Riksdagskandidat

  Jag tycker att man skall satsa pengar på demokratibyggande i världen och att stödja affärsutveckling mellan svara grupper i olika länder och även då med andra företag för att visa att tillsammans kan vi göra nått bra. De nya satsningarna skall också användas till nya energikällor som vi alla är berörda av oberoende av nationalitet.