MILJÖPARTIET

Miljöpartiet berättar om sin ställning i flera vapenexportfrågor i sitt partiprogram och på sin hemsida. Här kan du läsa mer om vad som står samt se vad de miljöpartistiska riksdagsledamöter som svarat på vår enkät tycker.

logo_miljo
MILJÖPARTIET

Miljöpartiet vill avveckla svensk vapenexport, ett första steg är att stoppa exporten till diktaturer.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 58


Partiprogram
I Miljöpartiets partiprogram, kapitel 6.4 står det att:
”Sverige ska bidra till militär nedrustning i världen. Miljöpartiet de grönas mål är därför en avvecklad vapenexport (...) Export av vapen och annan krigsmateriel till diktaturer, länder som befinner sig i väpnad konflikt eller där grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer ska avskaffas.”


“Sveriges utvecklingspolitik ska vara samstämmig.” ”Sveriges insatser för fred är inte (...) trovärdiga när vi samtidigt exporterar vapen till diktaturer och länder i fattigdom. Målet om en rättvis och hållbar global utveckling måste gå före kortsiktiga ekonomiska intressen.”


Hemsida
Under Vår politik/Vapenexport på Miljöpartiets hemsida står det:
“Miljöpartiet vill stoppa svensk vapenexport. I första hand till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter.”


“Miljöpartiet vill stoppa vapenexporten, men tyvärr finns i dagsläget ingen politisk majoritet för en total avveckling. Därför driver Miljöpartiet ett omedelbart krav på att svenska vapen endast ska exporteras till demokratiska länder som respekterar mänskliga rättigheter. Dessutom vill vi att alla beslut som rör vapenexporten ska vara offentliga, så att svenska politiker kan hållas ansvariga.”


Hämtat: 2013-11-22


Läs om hur vi gjort partigranskningen under FAQ.


Frågorna som ställts till riksdagsledamöterna har sammanställts i ett försök att visa på olika aspekter av dagens vapenexportdebatt.
Mer information hittar du under frågor & svar.


Tillåt export

 • Tycker du att Sverige ska tillåta export av vapen? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Inför diktaturförbud

 • Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Större öppenhet

 • Tycker du att det borde vara offentligt hur de politiska representanterna i Exportkontrollrådet röstat i enskilda vapenexportaffärer? Ja / Nej / Vill inte svara
 • Tycker du att det borde vara mer öppet på vilka grunder besluten att tillåta vapenexport till ett visst land tagits? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Näringspolitiska skäl

 • Ska vapenaffärer kunna godkännas av näringspolitiska skäl? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Regler för vapenimport

 • Borde det införas regler för vilka Sverige får importera vapen från? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Vapenexport ökar säkerheten

 • Gör vapenexport svenska medborgare säkrare?
  1. Ja, alltid
  2. Ja, i de allra flesta fall
  3. Ja, men bara när den går till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  4. Det kan göra svenska medborgare både säkrare och mer osäkra, beroende på mottagaren.
  5. Nej, men den gör oss inte mer osäkra heller.
  6. Nej, särskilt inte om den går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  7. Nej, aldrig

 • Öka vapenexporten

 • Hur vill du att svensk vapenexport ser ut i framtiden?
  1. Jag vill att den ska öka, oavsett mottagarland
  2. Jag vill att den ska öka, särskilt till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  3. Jag vill att den ska öka till vissa mottagare och minska till andra.
  4. Jag vill att den ska minska, i alla fall den andel som går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  5. Jag vill att den ska minska till alla sorters mottagare
 • H
  pnh2012
  Henriksson, Niklas

  Riksdagskandidat

  I
  Ivåker, Jan

  Riksdagskandidat

  K
  Kizil, Vahap

  Riksdagskandidat

  Sverige behöver inte en vapenexport för att säkra högteknologiska jobb. Vi i Sverige kan säkra dessa jobb genom en omställning till grön ekonomi.

  L
  Jan Lindholm
  Lindholm, Jan

  Plats 74

  Som gammal vapenvägrare är jag motståndare till vapenbruk i alla dess former. Vapenbruk kan alldrig lösa några konflikter. Vapen kan kuva och förtränga vilja av många slag vilket bara innebär en maktutövning. Vapen hör inte hemma i demokratier.

  P
  Pettersson Frank, Birgitta

  Riksdagskandidat

  Enorma summor används till vapen och utveckling inom militären. Dessa resurser kan och ska användas för utveckling av nya smarta tekniker som kan underlätta den nödvändiga omställningen till ett hållbart samhälle.

  R
  1546208_652203921482598_1633097243_n
  Risinger, Linnea

  Riksdagskandidat

  Miljöpartiet är i grunden ett pacifistiskt parti. Vi tror på avrustning som princip och står bakom FN:s målsättning om allmän och total militär avrustning. Våld föder våld, krig och övergrepp föder mer av samma vara och skapar sår i samhällen som tar lång tid att läka. Vårt mål är att avveckla vapenexporten, och vi vill direkt börja med att stoppa exporten av vapen till diktaturer och länder i krig. Det är helt oacceptabelt! De affärer som görs idag måste bli mer öppna och transparenta, särskilt när de omfattas av offset eller "motköp". Det finns mycket att göra!

  V
  Varghans, Annika

  Riksdagskandidat

  Vapen är till för att döda och vårt land bör inte sprida död i världen på något vis. Enda anledningen som möjligtvis kan godtas för att producera vapen över huvud taget är för att försvara vårt eget land om det finns en hotbild. Men våld föder våld och jag tror på förändring genom icke-våld.