MILJÖPARTIET

Miljöpartiet berättar om sin ställning i flera vapenexportfrågor i sitt partiprogram och på sin hemsida. Här kan du läsa mer om vad som står samt se vad de miljöpartistiska riksdagsledamöter som svarat på vår enkät tycker.

logo_miljo
MILJÖPARTIET

Miljöpartiet vill avveckla svensk vapenexport, ett första steg är att stoppa exporten till diktaturer.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 58


Partiprogram
I Miljöpartiets partiprogram, kapitel 6.4 står det att:
”Sverige ska bidra till militär nedrustning i världen. Miljöpartiet de grönas mål är därför en avvecklad vapenexport (...) Export av vapen och annan krigsmateriel till diktaturer, länder som befinner sig i väpnad konflikt eller där grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer ska avskaffas.”


“Sveriges utvecklingspolitik ska vara samstämmig.” ”Sveriges insatser för fred är inte (...) trovärdiga när vi samtidigt exporterar vapen till diktaturer och länder i fattigdom. Målet om en rättvis och hållbar global utveckling måste gå före kortsiktiga ekonomiska intressen.”


Hemsida
Under Vår politik/Vapenexport på Miljöpartiets hemsida står det:
“Miljöpartiet vill stoppa svensk vapenexport. I första hand till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter.”


“Miljöpartiet vill stoppa vapenexporten, men tyvärr finns i dagsläget ingen politisk majoritet för en total avveckling. Därför driver Miljöpartiet ett omedelbart krav på att svenska vapen endast ska exporteras till demokratiska länder som respekterar mänskliga rättigheter. Dessutom vill vi att alla beslut som rör vapenexporten ska vara offentliga, så att svenska politiker kan hållas ansvariga.”


Hämtat: 2013-11-22


Läs om hur vi gjort partigranskningen under FAQ.


Frågorna som ställts till riksdagsledamöterna har sammanställts i ett försök att visa på olika aspekter av dagens vapenexportdebatt.
Mer information hittar du under frågor & svar.


Tillåt export

 • Tycker du att Sverige ska tillåta export av vapen? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Inför diktaturförbud

 • Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Större öppenhet

 • Tycker du att det borde vara offentligt hur de politiska representanterna i Exportkontrollrådet röstat i enskilda vapenexportaffärer? Ja / Nej / Vill inte svara
 • Tycker du att det borde vara mer öppet på vilka grunder besluten att tillåta vapenexport till ett visst land tagits? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Näringspolitiska skäl

 • Ska vapenaffärer kunna godkännas av näringspolitiska skäl? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Regler för vapenimport

 • Borde det införas regler för vilka Sverige får importera vapen från? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Vapenexport ökar säkerheten

 • Gör vapenexport svenska medborgare säkrare?
  1. Ja, alltid
  2. Ja, i de allra flesta fall
  3. Ja, men bara när den går till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  4. Det kan göra svenska medborgare både säkrare och mer osäkra, beroende på mottagaren.
  5. Nej, men den gör oss inte mer osäkra heller.
  6. Nej, särskilt inte om den går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  7. Nej, aldrig

 • Öka vapenexporten

 • Hur vill du att svensk vapenexport ser ut i framtiden?
  1. Jag vill att den ska öka, oavsett mottagarland
  2. Jag vill att den ska öka, särskilt till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  3. Jag vill att den ska öka till vissa mottagare och minska till andra.
  4. Jag vill att den ska minska, i alla fall den andel som går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  5. Jag vill att den ska minska till alla sorters mottagare
 • A
  image
  Alm Ericson, Janine

  Riksdagskandidat

  Miljöpartiet de gröna är ett pacifistiskt parti och jag tror inte på vapen som ett sätt att lösa konflikter. Sedan tar all omvandling tid och bör inte genomföras över en natt. Mina svar uttrycker ett långsiktigt mål men vissa regler kan ändras snabbt och vapenexport till diktaturer och länder i krig borde förbjudas direkt.

  B
  Bonnevier, Marianne

  Riksdagskandidat

  Svensk politik ger sken av att vilja nedrusta och medverka till att fred upprätthålls vid oroshärdar på olika ställen i världen. Det är en fruktansvärd dubbelmoral att samtidigt exportera vapen som många gånger bevisligen hamnat i dessa oroshärdar och konflikter världen över.

  E
  Tina Ehn
  Ehn, Tina

  Plats 128

  Miljöpartiet står bakom FN:s ambitioner om militär avrustning. Vi vill avveckla vapenexport.

  F
  IMG_0881
  Fridholm, Rutger

  Riksdagskandidat

  N
  jag
  Nohrén, Emma

  Riksdagskandidat

  Självklart vill jag verka för en militär nedrustning såsom FN har som mål. Sverige bör verkligen inte exportera vapen.

   
  Nordell, Amanda

  Riksdagskandidat

  "... jag drömde om en jätte sal där stadsmän satt på rad, så skrev de på ett konvolut och reste sig och sa: -det finns inga soldater mer, -det finns inga gevär, -och ingen känner längre till det ordet militär. ...jag drömde det var fred på jord, och alla krig var slut" Denna visa sjunger jag för min son innan han somnar, det är en vision jag vill uppnå. En värld med fred och utan krig. Jag tror den nås genom förhandlingar, kommunikation och fredliga aktioner, inte genom vapen och våld.

  R
  Peter Rådberg
  Rådberg, Peter

  Plats 230

  S
  Snäll, Annica

  Riksdagskandidat

  Jag och Miljöpartiet står bakom FN:s målsättning om allmän och total militär avrustning. Jag vill avveckla vapenexporten och genast stoppa vapenexport till diktaturer och länder i krig. Miljöpartiet vill att de vapenaffärer som omfattas av motköp ska vara transparenta. Det är viktigt att aktivt arbeta för att bygga bestående fred i världens konflikter. Sverige bör spela en mer aktiv roll för att få till stånd fredsprocesser och därmed minska upplevelsen av behov av vapen i världen.

  T
  Thorell, Lave

  Riksdagskandidat

  Frågan om vapenexport måste avgöras inom ramen för den större frågan om alliansfrihet och neutralitet. Med det nuvarande militära försvarets oförmåga att möta en invasion och att den svenska vapenindustrins har allt svårare att hävda sig på den internationella marknaden löper Sverige stor risk att falla i armarna på Nato. MP vill se ett alternativt, segt civilt försvar.