MILJÖPARTIET

Miljöpartiet berättar om sin ställning i flera vapenexportfrågor i sitt partiprogram och på sin hemsida. Här kan du läsa mer om vad som står samt se vad de miljöpartistiska riksdagsledamöter som svarat på vår enkät tycker.

logo_miljo
MILJÖPARTIET

Miljöpartiet vill avveckla svensk vapenexport, ett första steg är att stoppa exporten till diktaturer.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 58


Partiprogram
I Miljöpartiets partiprogram, kapitel 6.4 står det att:
”Sverige ska bidra till militär nedrustning i världen. Miljöpartiet de grönas mål är därför en avvecklad vapenexport (...) Export av vapen och annan krigsmateriel till diktaturer, länder som befinner sig i väpnad konflikt eller där grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer ska avskaffas.”


“Sveriges utvecklingspolitik ska vara samstämmig.” ”Sveriges insatser för fred är inte (...) trovärdiga när vi samtidigt exporterar vapen till diktaturer och länder i fattigdom. Målet om en rättvis och hållbar global utveckling måste gå före kortsiktiga ekonomiska intressen.”


Hemsida
Under Vår politik/Vapenexport på Miljöpartiets hemsida står det:
“Miljöpartiet vill stoppa svensk vapenexport. I första hand till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter.”


“Miljöpartiet vill stoppa vapenexporten, men tyvärr finns i dagsläget ingen politisk majoritet för en total avveckling. Därför driver Miljöpartiet ett omedelbart krav på att svenska vapen endast ska exporteras till demokratiska länder som respekterar mänskliga rättigheter. Dessutom vill vi att alla beslut som rör vapenexporten ska vara offentliga, så att svenska politiker kan hållas ansvariga.”


Hämtat: 2013-11-22


Läs om hur vi gjort partigranskningen under FAQ.


Frågorna som ställts till riksdagsledamöterna har sammanställts i ett försök att visa på olika aspekter av dagens vapenexportdebatt.
Mer information hittar du under frågor & svar.


Tillåt export

 • Tycker du att Sverige ska tillåta export av vapen? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Inför diktaturförbud

 • Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Större öppenhet

 • Tycker du att det borde vara offentligt hur de politiska representanterna i Exportkontrollrådet röstat i enskilda vapenexportaffärer? Ja / Nej / Vill inte svara
 • Tycker du att det borde vara mer öppet på vilka grunder besluten att tillåta vapenexport till ett visst land tagits? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Näringspolitiska skäl

 • Ska vapenaffärer kunna godkännas av näringspolitiska skäl? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Regler för vapenimport

 • Borde det införas regler för vilka Sverige får importera vapen från? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Vapenexport ökar säkerheten

 • Gör vapenexport svenska medborgare säkrare?
  1. Ja, alltid
  2. Ja, i de allra flesta fall
  3. Ja, men bara när den går till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  4. Det kan göra svenska medborgare både säkrare och mer osäkra, beroende på mottagaren.
  5. Nej, men den gör oss inte mer osäkra heller.
  6. Nej, särskilt inte om den går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  7. Nej, aldrig

 • Öka vapenexporten

 • Hur vill du att svensk vapenexport ser ut i framtiden?
  1. Jag vill att den ska öka, oavsett mottagarland
  2. Jag vill att den ska öka, särskilt till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  3. Jag vill att den ska öka till vissa mottagare och minska till andra.
  4. Jag vill att den ska minska, i alla fall den andel som går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  5. Jag vill att den ska minska till alla sorters mottagare
 • L
  140424_fyrberg_5701
  Larsson, Joakim

  Riksdagskandidat

  Som pacifist är det naturligt för mig att engagera mig i Miljöpartiet som alltid varit det riksdagsparti som stått upp tydligast för de här frågorna. Jag vill vrida diskussionen från frågan om ickevåld fungerar till att handla om varför våld helt plötsligt magiskt börjat fungera.

  M
  10498306_10201433354834901_8181544732890374017_o
  Mehdiyar, Manijeh

  Riksdagskandidat

  Sverige bidrar till krig genom vapenexporten! Historien har visat att militarism och vapen har varit en del av orsakerna till beväpnade konflikter och att krig har aldrig lett till fred, stabilitet eller utveckling i världen. Förhandlingar och konsensus genom samförstånd och rättvisa har däremot alltid visat sig vara vägen till fred. Sveriges näringsliv kan tjäna mycket mer på fred- och konfliktlösning genom att exportera experter på förhandlingsteknik och konsensusuppbyggande istället för vapenexport. Dags för Sverige att upprätthålla sin moraliska integritet.

   
  Valter Mutt
  Mutt, Valter

  Plats 298

  Jag vill att Sverige som första land i världen inrättar ett Fredsdepartement, vars fokus bör vara att förebygga och stävja konflikter med icke-militära metoder, och som får i uppgift att utarbeta en handlingsplan för avveckling av den svenska vapenexporten.

  N
  Lise Nordin
  Nordin, Lise

  Plats 337

  Alla vapen har till syfte att döda och vapenexport är en verksamhet som Sverige inte bör vara en del av eller tjäna pengar på. I vårt partiprogram står att vi vill avveckla vapenexporten. Det första steget är att sluta exportera till diktaturer eller fattiga länder som bör prioritera fattigdomsbekämpning.

  S
  140505_fyrberg_7799
  Suomalainen, David

  Riksdagskandidat

  För mig är det självklart att Sverige ska verka för en militär avrustning och en avveckling av vår vapenexport. Jag tycker dock inte att vi ska förbjuda svensk vapenexport i dag utan att det ska ske genom en stegvis avveckling där vi redan nu börjar med att förbjuda vapenexport till diktaturer och stater som kränker mänskliga rättigheter. De som menar att vi behöver vapenindustrin för jobben missar att Sverige har stort behov av ingenjörer och programmerare, personer som i dag finns inom vapenindustrin."