MODERATERNA

Det finns mycket lite information om Moderaternas ställning till vapenexport i partiets officiella dokument. Här kan du se vad de moderata riksdagsledamöterna som svarat på vår enkät tycker.

logo_modera
MODERATERNA

Moderaternas officiella ställning till vapenexport är oklar då det inte finns tillräcklig information.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 5


Idéprogram/handlingsprogram/framtidsförslag
I Moderaternas idéprogram, handlingsprogram eller framtidsförslag står det ingenting om vapenexport, försvarsindustri, försvarsexport eller någon annan liknande formulering.


Hemsida
På Moderaternas hemsida står det ingenting om vapenexport, försvarsindustri, försvarsexport eller någon annan liknande formulering.


Hämtat: 2013-11-29


Läs om hur vi gjort partigranskningen under FAQ.


Frågorna som ställts till riksdagsledamöterna har sammanställts i ett försök att visa på olika aspekter av dagens vapenexportdebatt.
Mer information hittar du under frågor & svar.


Tillåt export

 • Tycker du att Sverige ska tillåta export av vapen? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Inför diktaturförbud

 • Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Större öppenhet

 • Tycker du att det borde vara offentligt hur de politiska representanterna i Exportkontrollrådet röstat i enskilda vapenexportaffärer? Ja / Nej / Vill inte svara
 • Tycker du att det borde vara mer öppet på vilka grunder besluten att tillåta vapenexport till ett visst land tagits? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Näringspolitiska skäl

 • Ska vapenaffärer kunna godkännas av näringspolitiska skäl? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Regler för vapenimport

 • Borde det införas regler för vilka Sverige får importera vapen från? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Vapenexport ökar säkerheten

 • Gör vapenexport svenska medborgare säkrare?
  1. Ja, alltid
  2. Ja, i de allra flesta fall
  3. Ja, men bara när den går till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  4. Det kan göra svenska medborgare både säkrare och mer osäkra, beroende på mottagaren.
  5. Nej, men den gör oss inte mer osäkra heller.
  6. Nej, särskilt inte om den går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  7. Nej, aldrig

 • Öka vapenexporten

 • Hur vill du att svensk vapenexport ser ut i framtiden?
  1. Jag vill att den ska öka, oavsett mottagarland
  2. Jag vill att den ska öka, särskilt till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  3. Jag vill att den ska öka till vissa mottagare och minska till andra.
  4. Jag vill att den ska minska, i alla fall den andel som går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  5. Jag vill att den ska minska till alla sorters mottagare
 • C
  Margareta Cederfelt
  Cederfelt, Margareta

  Plats 51

  Jag stödjer den politik som Alliansen för. Jag välkomnar också FN-fördraget Arms Trade Treaty.

  F
  Johan Forssell
  Forssell, Johan

  Plats 278

  Försvarsindustrin är viktig för Sverige av såväl säkerhetspolitiska skäl som för att den ger tusentals arbetstillfällen. Samtidigt ska vapenexport ske utifrån noggranna prövningar och höga krav. Några av de frågor ni ställer är komplexa och låter sig inte alltid fångas i ett enkelt Ja- eller Nejsvar. När det t ex gäller frågan om staters styrelseskick förordar vi en skärpning av exporten till icke-demokratier. Näringspolitiska skäl går inte att bortse ifrån men kan inte ensamt avgöra om export ska tillåtas.

  H
  Holst, Karl

  Riksdagskandidat

  Svensk vapenexport ska vara öppen och granskad precis som all annan export. Det innebär att om ett förslag om export till ett land med tvivelaktiga skäl bakom köpet ska kunna diskuteras i det offentliga rummet och om diskussionen finner att exporten inte vilar på goda grunder ska den kunna röstas ner.

   
  MG_0041-kopia
  Hård af Segerstad, Anna

  Riksdagskandidat

  Frågorna är mer komplexa än ja och nej svar. Fråga 3. Det är ett råd och inte ett beslutande organ. Vapenexport ska ske efter grundliga prövningar. Försvarsindustrin är viktig av säkerhetspolitiska skäl och skapar arbetstillfällen i Sverige. Att det finns näringspolitiska skäl med vapenexport går därför inte att bortse ifrån.

  J
  FBprofilbild-kandidat1
  Johansson, Anders G

  Riksdagskandidat

  K
  Anna Kinberg Batra
  Kinberg Batra, Anna

  Plats 142

  L
  Larsson, Johanna

  Riksdagskandidat

  P
  Persson, Kent

  Riksdagskandidat

  Moderaterna anser att Sverige ska ha en strikt exportkontrollagstiftning med noggrann kontroll och uppföljning. Ett lands styrelsesätt och situationen för de mänskliga rättigheterna är kriterier som vägs in vid beslut av att godkänna eventuell vapenexport. I vissa fall föreligger det säkerhetspolitiska skäl att bevilja vapenexport. Vi är öppna för att stärka transparensen i exportkontrollen men vill inte föregå utredningens slutsatser kring hur detta ska göras. Den krigsmateriel som omfattas av vapenlagen är givetvis redan idag föremål för importkontroll.

  R
  Patrick Reslow
  Reslow, Patrick

  Plats 63

   
  Edward Riedl
  Riedl, Edward

  Plats 204