PIRATPARTIET

Piratpartiet berättar om sin hållning till vapenexporten i sitt utrikespolitiska program. Här kan du läsa mer om partiets ställning i deras officiella dokument.

logo_pirat
PIRATPARTIET

Piratpartiet anser att vapenexporten bör vara transparent och att vapenexport inte ska tillåtas till länder som kränker mänskliga rättigheter.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 7


Utrikespolitiskt program
Piratpartiet skriver i sitt utrikespolitiska program:
”Svensk vapenexport ska enbart få ske under transparenta former, där såväl riksdag som folket har god demokratisk insyn. Ingen vapenexport ska få ske till diktaturer eller länder som grovt kränker mänskliga rättigheter. Vi ska inte exportera utrustning för att övervaka befolkningen.”


“Piratpartiets vision är en avmilitariserad värld i fred. På vägen dit vill vi se internationella överenskommelser om nedrustning, ickevåld och demilitariserade zoner”


Hämtat: 2013-11-18


Läs om hur vi gjort partigranskningen under FAQ.


Frågorna som ställts till riksdagsledamöterna har sammanställts i ett försök att visa på olika aspekter av dagens vapenexportdebatt.
Mer information hittar du under frågor & svar.


Tillåt export

 • Tycker du att Sverige ska tillåta export av vapen? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Inför diktaturförbud

 • Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Större öppenhet

 • Tycker du att det borde vara offentligt hur de politiska representanterna i Exportkontrollrådet röstat i enskilda vapenexportaffärer? Ja / Nej / Vill inte svara
 • Tycker du att det borde vara mer öppet på vilka grunder besluten att tillåta vapenexport till ett visst land tagits? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Näringspolitiska skäl

 • Ska vapenaffärer kunna godkännas av näringspolitiska skäl? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Regler för vapenimport

 • Borde det införas regler för vilka Sverige får importera vapen från? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Vapenexport ökar säkerheten

 • Gör vapenexport svenska medborgare säkrare?
  1. Ja, alltid
  2. Ja, i de allra flesta fall
  3. Ja, men bara när den går till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  4. Det kan göra svenska medborgare både säkrare och mer osäkra, beroende på mottagaren.
  5. Nej, men den gör oss inte mer osäkra heller.
  6. Nej, särskilt inte om den går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  7. Nej, aldrig

 • Öka vapenexporten

 • Hur vill du att svensk vapenexport ser ut i framtiden?
  1. Jag vill att den ska öka, oavsett mottagarland
  2. Jag vill att den ska öka, särskilt till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  3. Jag vill att den ska öka till vissa mottagare och minska till andra.
  4. Jag vill att den ska minska, i alla fall den andel som går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  5. Jag vill att den ska minska till alla sorters mottagare
 • B
  1544360_10152321174491628_4725107257566588882_n
  Bjärnemalm, Mattias

  Riksdagskandidat

  Jag delar piratpartiets vision om en avmilitariserad värld utan gränser, där människor tillåts röra sig fritt. En värld där ingen tvingas fly, men alla tillåts flytta. Dit är det dock långt kvar, men vi får aldrig släppa det målet ur sikte när vi diskuterar hur vi bör reglera import och export av krigsmaterial. Genom att aktivt driva en global nedrustningslinje i vår utrikespolitik och undvika fällan att måla upp vissa länder som onda och vissa goda kan vi medverka till en utveckling mot en öppnare och fredligare värld.

  S
  troed_press
  Sångberg, Troed

  Riksdagskandidat

  När man pratar om krigsmaterial är det lätt att tänka handeldvapen, raketgevär etc. I dag handlar det dock även om elektronisk krigföring; specialtillverkade virus och aktivt sökande och dokumenterande av säkerhetshål. Piratpartiet bryr sig inte bara om samtiden utan även framtiden och det är av stor vikt att vi samtidigt som vi ska ligga i framkant av den teknologiska utvecklingen även agerar som och framstår som en god och ansvarsfylld världsmedborgare.