PIRATPARTIET

Piratpartiet berättar om sin hållning till vapenexporten i sitt utrikespolitiska program. Här kan du läsa mer om partiets ställning i deras officiella dokument.

logo_pirat
PIRATPARTIET

Piratpartiet anser att vapenexporten bör vara transparent och att vapenexport inte ska tillåtas till länder som kränker mänskliga rättigheter.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 7


Utrikespolitiskt program
Piratpartiet skriver i sitt utrikespolitiska program:
”Svensk vapenexport ska enbart få ske under transparenta former, där såväl riksdag som folket har god demokratisk insyn. Ingen vapenexport ska få ske till diktaturer eller länder som grovt kränker mänskliga rättigheter. Vi ska inte exportera utrustning för att övervaka befolkningen.”


“Piratpartiets vision är en avmilitariserad värld i fred. På vägen dit vill vi se internationella överenskommelser om nedrustning, ickevåld och demilitariserade zoner”


Hämtat: 2013-11-18


Läs om hur vi gjort partigranskningen under FAQ.


Frågorna som ställts till riksdagsledamöterna har sammanställts i ett försök att visa på olika aspekter av dagens vapenexportdebatt.
Mer information hittar du under frågor & svar.


Tillåt export

 • Tycker du att Sverige ska tillåta export av vapen? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Inför diktaturförbud

 • Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Större öppenhet

 • Tycker du att det borde vara offentligt hur de politiska representanterna i Exportkontrollrådet röstat i enskilda vapenexportaffärer? Ja / Nej / Vill inte svara
 • Tycker du att det borde vara mer öppet på vilka grunder besluten att tillåta vapenexport till ett visst land tagits? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Näringspolitiska skäl

 • Ska vapenaffärer kunna godkännas av näringspolitiska skäl? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Regler för vapenimport

 • Borde det införas regler för vilka Sverige får importera vapen från? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Vapenexport ökar säkerheten

 • Gör vapenexport svenska medborgare säkrare?
  1. Ja, alltid
  2. Ja, i de allra flesta fall
  3. Ja, men bara när den går till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  4. Det kan göra svenska medborgare både säkrare och mer osäkra, beroende på mottagaren.
  5. Nej, men den gör oss inte mer osäkra heller.
  6. Nej, särskilt inte om den går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  7. Nej, aldrig

 • Öka vapenexporten

 • Hur vill du att svensk vapenexport ser ut i framtiden?
  1. Jag vill att den ska öka, oavsett mottagarland
  2. Jag vill att den ska öka, särskilt till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  3. Jag vill att den ska öka till vissa mottagare och minska till andra.
  4. Jag vill att den ska minska, i alla fall den andel som går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  5. Jag vill att den ska minska till alla sorters mottagare
 • A
  Ung-Pirat-FS-3_Lars-Johanssonb
  Andersson, Elin

  Riksdagskandidat

  Om Sverige ska exportera vapen måste processen vara transparent och öppen för allmänheten. Information om vad för vapen, till vilket land, av vilka skäl och godkänt av vem är minimikrav. Sverige måste vara lika öppen med sin export av övervakningsutrustning och -kompetens till andra länder samt om vad denna utrustning används till och mot vem. Av princip bör Sverige aldrig exportera något som bryter mot mänskliga rättigheter. Men då finns det sannolikt inte mycket vapen eller övervakningsutrustning kvar på den listan.

  I
  Emil-small
  Isberg, Emil

  Riksdagskandidat

  All vapenexport ska baseras på beslut som kan granskas av både riksdag och folket. Ingen vapenexport ska få ske till diktaturer eller länder som kränker mänskliga rättigheter. Vid beslut om export bör även näringspolitiska skäl tas hänsyn till på grund av att spinoff-effekter från militär utveckling gynnar hela samhället.