SOCIALDEMOKRATERNA

Socialdemokraterna berättar om sin hållning till vapenexporten både i sitt ”Framtidskontrakt” och på sin hemsida. Här kan du läsa mer om vad som står i Socialdemokraternas officiella dokument samt de vad de socialdemokratiska riksdagsledamöter som svarat på vår enkät tycker.

logo_social
SOCIALDEMOKRATERNA

Socialdemokraterna vill införa ett demokratikriterium och anser att regelverket för vapenexport måste skärpas.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 7


Framtidskontraktet
I Framtidskontraktet som antogs på kongressen 2013 skriver Socialdemokraterna:
”Socialdemokratin behöver ta ett politiskt ansvar för att ställa om försvarsindustrin till en ny säkerhetspolitisk situation och modernisera regelverket för vapenexport, bland annat genom att införa ett så kallat demokratikriterium. Sverige behöver ett skarpt regelverk som förhindrar vapenexport till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter. Socialdemokraterna vill ta initiativ till större öppenhet och transparens vad gäller Exportkontrollrådets behandling av exportlicenser genom att riksdagen informeras.”


Hemsida
På Socialdemokraternas hemsida skriver de under rubriken Vapenexport:
“Socialdemokratin behöver ta ett politiskt ansvar för att ställa om försvarsindustrin till en ny säkerhetspolitisk situation och modernisera regelverket för vapenexport, bland annat genom att införa ett så kallat demokratikriterium.”


“Sverige behöver ett skarpt regelverk som förhindrar vapenexport till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter. Socialdemokraterna vill ta initiativ till större öppenhet och transparens vad gäller Exportkontrollrådets behandling av exportlicenser genom att riksdagen informeras.”


Hämtat: 2013-12-19


Läs om hur vi gjort partigranskningen under FAQ.


Frågorna som ställts till riksdagsledamöterna har sammanställts i ett försök att visa på olika aspekter av dagens vapenexportdebatt.
Mer information hittar du under frågor & svar.


Tillåt export

 • Tycker du att Sverige ska tillåta export av vapen? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Inför diktaturförbud

 • Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Större öppenhet

 • Tycker du att det borde vara offentligt hur de politiska representanterna i Exportkontrollrådet röstat i enskilda vapenexportaffärer? Ja / Nej / Vill inte svara
 • Tycker du att det borde vara mer öppet på vilka grunder besluten att tillåta vapenexport till ett visst land tagits? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Näringspolitiska skäl

 • Ska vapenaffärer kunna godkännas av näringspolitiska skäl? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Regler för vapenimport

 • Borde det införas regler för vilka Sverige får importera vapen från? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Vapenexport ökar säkerheten

 • Gör vapenexport svenska medborgare säkrare?
  1. Ja, alltid
  2. Ja, i de allra flesta fall
  3. Ja, men bara när den går till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  4. Det kan göra svenska medborgare både säkrare och mer osäkra, beroende på mottagaren.
  5. Nej, men den gör oss inte mer osäkra heller.
  6. Nej, särskilt inte om den går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  7. Nej, aldrig

 • Öka vapenexporten

 • Hur vill du att svensk vapenexport ser ut i framtiden?
  1. Jag vill att den ska öka, oavsett mottagarland
  2. Jag vill att den ska öka, särskilt till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  3. Jag vill att den ska öka till vissa mottagare och minska till andra.
  4. Jag vill att den ska minska, i alla fall den andel som går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  5. Jag vill att den ska minska till alla sorters mottagare
 • B
  Catharina Bråkenhielm
  Bråkenhielm, Catharina

  Plats 42

  C
  Caous, Gitte

  Riksdagskandidat

  E
  10494437_10152578673008824_4723309284890277601_o
  Eriksson, Sanne

  Riksdagskandidat

  F
  Isak From
  From, Isak

  Plats 203

  Det svenska regelverket för krigsmaterielexport måste och ska vara restriktivt, också jämfört med andra länder. Sverige bör även driva på frågorna om restriktiv krigsmaterielexport internationellt. EU:s uppförandekod är numera en gemensam ståndpunkt om krigsmaterielexport och det är viktigt att principen om varje lands rätt att ha en mer restriktiv politik ligger fast. Socialdemokraterna ser behov av att Sverige, som militärt alliansfritt också fortsatt kan ha en försvarsindustri. Dock ska det (som vi i flera år har drivit) bli svårare för icke-demokratier att köpa krigsmateriel.

  G
  Agneta Gille
  Gille, Agneta

  Plats 29

  Det var svåra och en del ledande frågor som inte går att svara ja eller nej på. Jag står bakom mitt partis ställningstagande på dessa frågor. När det gäller exportkontrollrådet vill vi S ha största möjliga öppenhet.

   
  Roza Güclü Hedin
  Güclü Hedin, Roza

  Plats 135

  H
  Arhe Hamednaca
  Hamednaca, Arhe

  Plats 281

   
  Berit Högman
  Högman, Berit

  Plats 45

  Jag är inte pacicifst och därmed tycker jag att vi kan ha en vapenindustri i Sverige precis som jag tycker vi ska ha ett försvar. Däremot tror jag bestämt att vi kan bli noggrannare med vart vi exporterar vapen och det har vi Socialdemokrater också motionerat om i Riksdagen.

  K
  Sara Karlsson
  Karlsson, Sara

  Plats 321

  Vad gäller frågorna om EKR: Större transparens känns intuitivt rätt men jag är osäker på hur samt vilka säkerhetspolitiska effekter det skulle kunna få. Vet inte om jag tycker att det måste vara offentligt, däremot borde reglerna medge att partiernas representanter ska kunna diskutera med sina partigrupper. Gällande fråga 7: Jag tycker inte att vi ska göra vapenaffärer/samarbeten som gör oss beroende av diktaturer, men jag är för dåligt insatt för att kunna svara på om jag tycker att vi bör införa såna regler.

  L
  Hillevi Larsson
  Larsson, Hillevi

  Plats 14

   
  Jan-Olof Larsson
  Larsson, Jan-Olof

  Plats 19

   
  Lindberg, Kristoffer

  Riksdagskandidat

  Socialdemokraterna ser behov av att Sverige, som militärt alliansfritt också fortsättningsvis kan ha en försvarsindustri. Dock ska det, som vi drivit i fler år, inte exporteras till länder där brott mot mänskliga rättigheter sker och där demokrati saknas.

   
  Lindholm, Veronica

  Riksdagskandidat

  Socialdemokraterna har i flera år motionerat i riksdagen om behovet av en uppdaterad lagstiftning på området. Det var länge sedan lagstiftningen tillkom och sedan dess har verkligheten förändrats. Sverige har alltjämt behov av en försvarsindustri och en vapenexport för att vara en trovärdig aktör i detta samarbete och för vårt eget försvars framtida behov, men socialdemokratin behöver ta ett politiskt ansvar för att ställa om försvarsindustrin till en ny säkerhetspolitisk situation och modernisera regelverket, bland annat genom att införa ett demokratikriterium.

  N
  Laila-Naraghi-fotograf-Jonatan-Karreskog
  Naraghi, Laila

  Riksdagskandidat

  Det är mycket viktigt att Sverige inför ett så kallat demokratikriterium. Jag har engagerat mig i frågan länge tillsammans med människor i och utanför Sverige. Vårt land behöver ett skarpt regelverk som förhindrar vapenexport till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter.

   
  Kerstin Nilsson
  Nilsson, Kerstin

  Plats 294

  I en perfekt värld skulle ingen behöva vapen. Nu har vi inte en perfekt värld. Länder vill invadera länder. Länder slåss inbördes. Det är människorna som får ta kulor och bomber när ledare i och mellan länder inte kan enas. Jag tror dock inte att en lösning är att Sverige inte har någon vapenindustri, ännu.

  O
  Fredrik Olovsson
  Olovsson, Fredrik

  Plats 214

  S
  Thomas Strand
  Strand, Thomas

  Plats 289

  Fråga 5. Näringspolitiska skäl är egentligen inget skäl som ska åberopas, men man kan inte helt bortse från detta och kan finnas med när det gäller export till fredliga och demokratiska länder såsom Norge, Danmark etc. Fråga 8. Denna fråga saknar ett svarsalternativ. I den bästa av världar vill jag att inget land skulle behöva vapen, men när nu vår värld ser ut som den gör så vill jag att vi ska tillåta vapenexport under strikta regler. Om den då minskar eller ökar är svårt att säga.

   
  pressbild
  Säwén, Niklas

  Riksdagskandidat

  Svensk försvarsindustri är viktig för att bevara alliansfriheten. För att den ska klara sig kommer även vapenexport behövas i framtiden. Dock så behöver reglerna skärpas och vi i Socialdemokraterna är för att ett demokratikriterium ska införas. Dessutom behöver insynen i Exportkontrollrådet öka och riksdagen måste informeras. Sedan om alla omröstningar ska offentligöras är jag inte beredd att säga idag, men insynen både för medborgare och politiker måste öka i dessa processer och motiven mer klargörande. Reglerna för import ska vara samma som export, men vi måste även se till att svenska försvaret använder sig av svenskproducerade försvarsmateriel så syftet med att ha en försvarsindustri efterlevs.

  V
  Börje Vestlund
  Vestlund, Börje

  Plats 172

  Fråga 8: Jag kan inte svara på frågan, dels är det ju en fråga om svenska vapen är efterfrågade i världen och om det är någon som vill köpa svenska vapen. Sedan bör det ju göras en nogrann utredning om huruvida landet som exporten ska gå till överenstämmer med den svenska lagstiftningen om bl a kravet på demokrati mm. Någon självändamål att vare sig öka eller minska den finns det inte enligt min uppfattning

  W
  Meeri Wasberg
  Wasberg, Meeri

  Plats 5

  Jag tycker att det är eftersträvansvärt att jobba för färre vapen (enligt er definition) över lag. När det gäller fråga fyra tycker jag ändå att riksdagen ska få information.

  Z
  Zarrinpour, Abbas

  Riksdagskandidat