SOCIALDEMOKRATERNA

Socialdemokraterna berättar om sin hållning till vapenexporten både i sitt ”Framtidskontrakt” och på sin hemsida. Här kan du läsa mer om vad som står i Socialdemokraternas officiella dokument samt de vad de socialdemokratiska riksdagsledamöter som svarat på vår enkät tycker.

logo_social
SOCIALDEMOKRATERNA

Socialdemokraterna vill införa ett demokratikriterium och anser att regelverket för vapenexport måste skärpas.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 7


Framtidskontraktet
I Framtidskontraktet som antogs på kongressen 2013 skriver Socialdemokraterna:
”Socialdemokratin behöver ta ett politiskt ansvar för att ställa om försvarsindustrin till en ny säkerhetspolitisk situation och modernisera regelverket för vapenexport, bland annat genom att införa ett så kallat demokratikriterium. Sverige behöver ett skarpt regelverk som förhindrar vapenexport till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter. Socialdemokraterna vill ta initiativ till större öppenhet och transparens vad gäller Exportkontrollrådets behandling av exportlicenser genom att riksdagen informeras.”


Hemsida
På Socialdemokraternas hemsida skriver de under rubriken Vapenexport:
“Socialdemokratin behöver ta ett politiskt ansvar för att ställa om försvarsindustrin till en ny säkerhetspolitisk situation och modernisera regelverket för vapenexport, bland annat genom att införa ett så kallat demokratikriterium.”


“Sverige behöver ett skarpt regelverk som förhindrar vapenexport till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter. Socialdemokraterna vill ta initiativ till större öppenhet och transparens vad gäller Exportkontrollrådets behandling av exportlicenser genom att riksdagen informeras.”


Hämtat: 2013-12-19


Läs om hur vi gjort partigranskningen under FAQ.


Frågorna som ställts till riksdagsledamöterna har sammanställts i ett försök att visa på olika aspekter av dagens vapenexportdebatt.
Mer information hittar du under frågor & svar.


Tillåt export

 • Tycker du att Sverige ska tillåta export av vapen? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Inför diktaturförbud

 • Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Större öppenhet

 • Tycker du att det borde vara offentligt hur de politiska representanterna i Exportkontrollrådet röstat i enskilda vapenexportaffärer? Ja / Nej / Vill inte svara
 • Tycker du att det borde vara mer öppet på vilka grunder besluten att tillåta vapenexport till ett visst land tagits? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Näringspolitiska skäl

 • Ska vapenaffärer kunna godkännas av näringspolitiska skäl? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Regler för vapenimport

 • Borde det införas regler för vilka Sverige får importera vapen från? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Vapenexport ökar säkerheten

 • Gör vapenexport svenska medborgare säkrare?
  1. Ja, alltid
  2. Ja, i de allra flesta fall
  3. Ja, men bara när den går till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  4. Det kan göra svenska medborgare både säkrare och mer osäkra, beroende på mottagaren.
  5. Nej, men den gör oss inte mer osäkra heller.
  6. Nej, särskilt inte om den går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  7. Nej, aldrig

 • Öka vapenexporten

 • Hur vill du att svensk vapenexport ser ut i framtiden?
  1. Jag vill att den ska öka, oavsett mottagarland
  2. Jag vill att den ska öka, särskilt till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  3. Jag vill att den ska öka till vissa mottagare och minska till andra.
  4. Jag vill att den ska minska, i alla fall den andel som går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  5. Jag vill att den ska minska till alla sorters mottagare
 • C
  Caous, Gitte

  Riksdagskandidat

  E
  10494437_10152578673008824_4723309284890277601_o
  Eriksson, Sanne

  Riksdagskandidat

  L
  Lindberg, Kristoffer

  Riksdagskandidat

  Socialdemokraterna ser behov av att Sverige, som militärt alliansfritt också fortsättningsvis kan ha en försvarsindustri. Dock ska det, som vi drivit i fler år, inte exporteras till länder där brott mot mänskliga rättigheter sker och där demokrati saknas.

   
  Lindholm, Veronica

  Riksdagskandidat

  Socialdemokraterna har i flera år motionerat i riksdagen om behovet av en uppdaterad lagstiftning på området. Det var länge sedan lagstiftningen tillkom och sedan dess har verkligheten förändrats. Sverige har alltjämt behov av en försvarsindustri och en vapenexport för att vara en trovärdig aktör i detta samarbete och för vårt eget försvars framtida behov, men socialdemokratin behöver ta ett politiskt ansvar för att ställa om försvarsindustrin till en ny säkerhetspolitisk situation och modernisera regelverket, bland annat genom att införa ett demokratikriterium.

  N
  Laila-Naraghi-fotograf-Jonatan-Karreskog
  Naraghi, Laila

  Riksdagskandidat

  Det är mycket viktigt att Sverige inför ett så kallat demokratikriterium. Jag har engagerat mig i frågan länge tillsammans med människor i och utanför Sverige. Vårt land behöver ett skarpt regelverk som förhindrar vapenexport till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter.

  S
  pressbild
  Säwén, Niklas

  Riksdagskandidat

  Svensk försvarsindustri är viktig för att bevara alliansfriheten. För att den ska klara sig kommer även vapenexport behövas i framtiden. Dock så behöver reglerna skärpas och vi i Socialdemokraterna är för att ett demokratikriterium ska införas. Dessutom behöver insynen i Exportkontrollrådet öka och riksdagen måste informeras. Sedan om alla omröstningar ska offentligöras är jag inte beredd att säga idag, men insynen både för medborgare och politiker måste öka i dessa processer och motiven mer klargörande. Reglerna för import ska vara samma som export, men vi måste även se till att svenska försvaret använder sig av svenskproducerade försvarsmateriel så syftet med att ha en försvarsindustri efterlevs.

  Z
  Zarrinpour, Abbas

  Riksdagskandidat