VÄNSTERPARTIET

Vänsterpartiet berättar om sin ställning till vapenexporten både i sitt partiprogram, i ett försvarspolitiskt uttalande samt på partiets hemsida. Här kan du läsa mer om vad som står i Vänsterpartiets officiella dokument samt se vad de vänsterpartistiska riksdagsledamöter som svarat på vår enkät tycker.

logo_vanster
VÄNSTERPARTIET

Vänsterpartiet vill stärka regelverket kring vapenexporten och på sikt avveckla exporten helt.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 39


Partiprogram
Under Internationell samverkan i Vänsterpartiets partiprogram står det:
"Svensk vapenexport skall avvecklas. (…) Svensk vapenexport måste stoppas och biståndet höjas.”


Försvarspolitiskt uttalande
I ett uttalande som antogs av Vänsterpartiets partistyrelse den 20 juni 2013, skriver de:
“Vänsterpartiet driver idag aktivt krav på att vapenexport ska avskaffas till diktaturer, krigförande stater och regimer som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. På sikt vill vi att svensk vapenexport helt avskaffas.”


Hemsida
Under Utveckling- och säkerhetspolitik - fördjupning på partiets hemsida skriver Vänsterpartiet:
"Det svenska försvaret ska med bibehållen neutralitet fortlöpande anpassas till förändrade uppgifter och nya internationella förhållanden. Svensk vapenexport ska avvecklas.”


Hämtat: 2013-12-05


Läs om hur vi gjort partigranskningen under FAQ.


Frågorna som ställts till riksdagsledamöterna har sammanställts i ett försök att visa på olika aspekter av dagens vapenexportdebatt.
Mer information hittar du under frågor & svar.


Tillåt export

 • Tycker du att Sverige ska tillåta export av vapen? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Inför diktaturförbud

 • Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Större öppenhet

 • Tycker du att det borde vara offentligt hur de politiska representanterna i Exportkontrollrådet röstat i enskilda vapenexportaffärer? Ja / Nej / Vill inte svara
 • Tycker du att det borde vara mer öppet på vilka grunder besluten att tillåta vapenexport till ett visst land tagits? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Näringspolitiska skäl

 • Ska vapenaffärer kunna godkännas av näringspolitiska skäl? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Regler för vapenimport

 • Borde det införas regler för vilka Sverige får importera vapen från? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Vapenexport ökar säkerheten

 • Gör vapenexport svenska medborgare säkrare?
  1. Ja, alltid
  2. Ja, i de allra flesta fall
  3. Ja, men bara när den går till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  4. Det kan göra svenska medborgare både säkrare och mer osäkra, beroende på mottagaren.
  5. Nej, men den gör oss inte mer osäkra heller.
  6. Nej, särskilt inte om den går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  7. Nej, aldrig

 • Öka vapenexporten

 • Hur vill du att svensk vapenexport ser ut i framtiden?
  1. Jag vill att den ska öka, oavsett mottagarland
  2. Jag vill att den ska öka, särskilt till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  3. Jag vill att den ska öka till vissa mottagare och minska till andra.
  4. Jag vill att den ska minska, i alla fall den andel som går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  5. Jag vill att den ska minska till alla sorters mottagare
 • A
  Peter-Albohm
  Ahlbom, Peter

  Riksdagskandidat

  Jag vill att vapenexporten på sikt helt avvecklas. Sverige skall stödja en demokratisk utveckling i andra länder, det gör vi inte genom att exportera vapen.

   
  Ulla Andersson
  Andersson, Ulla

  Plats 107

  Sveriges vapenexport behöver kraftfullt minska och på sikt upphöra. Först är det viktigt att förbjuda och upphöra med export till diktaturer, krigförande länder och länder som begår grova brott mot mänskliga rättigheter.

   
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Andersson, Tore

  Riksdagskandidat

  Jag tror inte att det går att bygga fred och säkerhet med vapen. Försvaret och försvarsindustrin borde reformeras från grunden för att möta säkerhetshot kopplade till klimatförändringarna, IT, smittspridning mm.

   
  Arenhag, Anders

  Riksdagskandidat

  B
  Bengt Berg
  Berg, Bengt

  Plats 103

  Sveriges roll i världen har varit och borde vara att föra neutralitetens och fredens sak. En anledning till konflikter runt om i världen är att det faktiskt finns alldeles för mycket vapen i omlopp. Sverige har ett stort moraliskt och etiskt ansvar att genom eget agerande som gynnar fredens sak. Argument som "sysselsättning" och att Sverige bara utgör en liten, liten del av den totala vapenexporten tycker jag inte håller.

   
  Marianne Berg
  Berg, Marianne

  Plats 37

  Vapen för aldrig något gott eller positivt med sig.

   
  hnsocmedjb
  Berglund, Jesper

  Riksdagskandidat

  Vänsterpartiets politik är en bra kompromiss och leder till en fredligare värld.

   
  536252_10202319359205141_403497483_n
  Beydogan, Aynur

  Riksdagskandidat

  Jag instämmer med Jonas Sjöstedts varje ord.

   
  Torbjörn Björlund
  Björlund, Torbjörn

  Plats 59

  Vapenexporten måste tas bort i flera steg. Först med att exporten till krigförande m.m. länder helt förhindras. På sikt måste all vapenexport försvinna.

  C
  Canpolat, Zinar

  Riksdagskandidat

   
  Carlsson, Ingmari

  Riksdagskandidat

  Önskvärt att vi enbart inriktar vår industri för fredliga bruk, vapenindustrin kan ställas om till att utveckla spaningsmaterial och produkter som kan användas i fredens tjänst.

   
  francisco_contreras
  Contreras, Francisco

  Riksdagskandidat

  D
  Rossana Dinamarca
  Dinamarca, Rossana

  Plats 194

  E
  Ali Esbati
  Esbati, Ali

  Plats 208, ersättare för Josefin Brink

  På sikt bör vapenexporten sluta i takt med avspänning och nedrustning. Men Sverige behöver idag ett militärt försvar och utan vapenexport skulle det vara mycket svårt att upprätthålla produktion av egen krigsmateriel. Däremot bör begränsningarna vara väsentligt hårdare än idag och processen öppnare.

   
  Jeannette-Escanilla-Foto-Niklas-Almesjö
  Escanilla, Jeannette

  Riksdagskandidat

  Sveriges vapenexport har ökat kraftigt på senare år. Bland köparna återfinns en lång rad diktaturer, krigförande stater och länder som begår brott mot de mänskliga rättigheterna. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till denna utveckling. Vi vill att Sverige ska agera för mänskliga rättigheter och frihet i världen. Men så länge vårt land fortsätter att beväpna auktoritära regimer saknar vi trovärdighet i dessa frågor.

  F
  Fredholm, Kajsa

  Riksdagskandidat

  Jag är pacifist och är övertygad om att militarismen inte kan leda till fred, frihet och jämlika, demokratiska samhällen.

  G
  image9
  Gedin, Hanna

  Riksdagskandidat

  Vapenexport till diktaturer, krigförande stater och regimer som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna bör förbjudas. Vänsterpartiet vill att svensk vapenexport helt ska avskaffas på sikt. Vapenhandel bidrar till väpnade konflikter och innebär att pengar som borde användas till att ge människor ett bättre liv istället går till vapen.

   
  freddy grip
  Grip, Freddy

  Riksdagskandidat

  Vänsterpartiet vill förbjuda vapenexport till diktaturer, krigförande stater och regimer som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. På sikt vill vi att svensk vapenexport helt ska avskaffas. Vapenhandel bidrar till väpnade konflikter och innebär att pengar som borde användas till att ge människor ett bättre liv istället går till vapen.

   
  20140521_132826
  Grozdanovski, Nicke

  Riksdagskandidat

  Jag tycker det är moraliskt fel att ena stunden propagera för en fredlig värld och samtidigt förespråka vapenhandel.

   
  Gustafsson, Mariann

  Riksdagskandidat

  Vi kan aldrig få fred i en värld som tillverkar och sedan exporterar direkt eller indirekt vapen till krigförande länder.

   
  Gyberg-Karlsson, Åsa

  Riksdagskandidat

  Vänsterpartiet vill förbjuda vapenexport till diktaturer, krigförande stater och regimer som begår brott mot mänskliga rättigheter. På sikt vill vi att svensk vapenexport helt ska avskaffas. Vapenhandel bidrar till väpnade konflikter och innebär att pengar som borde användas till ett bättre liv istället ger dem ett sämre liv.

  H
  Hjorth, Lina

  Riksdagskandidat

  På sikt bör svensk vapenexport avskaffas helt och hållet även om det naturligtvis är mest prioriterat att förbjuda vapenexport till diktaturer, stater som för krig och begår brott mot de mänskliga rättigheterna m.m.

   
  Jens Holm
  Holm, Jens

  Plats 316

  Det är upprörande och oacceptabelt att vapenexporten ökat så kraftigt under det borgerliga styret. En lika sorglig som tydlig illustration över regeringens politik: Man lägger ned Sveriges (och världens) första separata myndighet för att skydda djuren (Djurskyddsmyndigheten) samtidigt som man inrättar en ny separat myndighet för att främja vapenexport (Försvarsexportmyndigheten).

   
  Högstedt, Carin

  Riksdagskandidat

   
  Christina Höj Larsen
  Höj Larsen, Christina

  Plats 346

  På sikt vill jag att all vapenexport ska förbjudas men här och nu måste vi arbeta för att få stopp på vapenexporten till diktaturer.

  J
  Jardert, Marika

  Riksdagskandidat

   
  Wivi-Anne Johansson
  Johansson, Wiwi-Anne

  Plats 69

  Det är väldigt svåra frågor att svara entydigt ja eller nej på. En viss produktion av vapen i Sverige bör vi ha för att inte vara helt i händerna på andra länder. För att vi ska kunna ha en inhemsk produktion och få volym så måste vi exportera vapen till andra länder. Självklart svåra avväganden att göra till vilka länder vi då kan exportera men vi ska naturligtvis inte exportera till diktaturer eller till länder som är indragna i en väpnad konflikt. Men hur ställer vi oss då när ett land vi tidigare exporterat till blir indragen eller själv blandar sig i en väpnad konflikt?? Har nog fler frågor än svar.

   
  Christer
  Johansson, Christer

  Riksdagskandidat

   
  P1060154
  Jonasson, Inga

  Riksdagskandidat

  K
  Amineh Kakabaveh
  Kakabaveh, Amineh

  Plats 282

  Vänsterpartiet vill förbjuda vapenexport till diktaturer, krigförande stater och regimer som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. På sikt vill vi att svensk vapenexport helt ska avskaffas. Vapenhandel bidrar till väpnade konflikter och innebär att pengar som borde användas till att ge människor ett bättre liv istället går till vapen.

  L
  folder2-2
  Legnemark, Ida

  Riksdagskandidat

   
  Hans Linde
  Linde, Hans

  Plats 297

  Mitt tydliga politiska mål är att vapenexporten ska upphöra på sikt. Men jag tycker att det viktigaste på kort sikt är att få ett stopp för vapenexport till krigförande länder, diktaturer och stater som begår grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att vi också reglerar importen, men minst lika viktigt är att också reglera uthyrning och utlåning av krigsmateriel samt tjänster som är knutna till krigsmaterielproduktion. Det är idag helt oreglerat.

  N
  Neergaard, Anders

  Riksdagskandidat

   
  FB_IMG_13977336376344318
  Nilsson, Linda

  Riksdagskandidat

  Jag är emot all form av vapenhandel. Världen behöver ett helt nytt sätt att tänka där krig och upprustning inte ses som en möjlig väg till fred. Första steget är förbud mot vapenexport till diktaturer, krigförande länder och länder som inte följer FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Men målet är avveckling av vapenhandel och av rustning. Detta mål brukar förkastas som en utopi men det kan vi ju inte veta eftersom vi aldrig har provat. Det vi med säkerhet kan konstatera är att våldets politik inte fungerar.

   
  Jerker
  Nilsson, Jerker

  Riksdagskandidat

  Jag har som grund inget emot att vapenexport sker till seriösa länder där man vet att det finns en stabil demokrati och att man inte har för vana att låta vapen som byts ut gå vidare till diktaturer eller andra oseriösa köpare. Alla övriga länder borde det vara självklart att inte exportera till. Vapenexport till en diktatur kan t o m förhindra att den utvecklas till demokrati. Inget seriöst demokratiskt land ska förhindra en demokratisering i andra länder. I synnerhet inte där risken är uppenbar att de människor som vill ha demokrati kan dödas med svenska vapen.

  O
  Lars Ohly
  Ohly, Lars

  Plats 54

   
  Eva Olofsson
  Olofsson, Eva

  Plats 262

  Men förbudet av all vapenexport är ett krav på lite längre sikt. Först är det viktiga att förbjuda vapenexport till diktaturer, krigförande stater och länder som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna.

   
  Lena Olsson
  Olsson, Lena

  Plats 48

  P
  Kent Persson
  Persson, Kent

  Plats 235

  R
  image1
  Raving, Kaj

  Riksdagskandidat

   
  Rosengren, Bodil

  Riksdagskandidat

  Tror aldrig vapenmakt tillför något gott till mänskliga relationer. Vi måste bygga det hållbara samhället utan vapen. Extremt patriarkala strukturer att kriga.

  S
  DSC_5293
  Sestrajcic, Daniel

  Riksdagskandidat

  Det är en självklarhet för mig att Sverige på inget sätt ska bidra till den millitära upprustningen av världen. All vapenexport leder på ett eller annat sätt till just detta. Sverige bör omgående avveckla vapenexporten - och kan börja med att stoppa den till diktaturer och länder som på ett eller annat sätt ligger i konflikt med andra. Ytterligare en problematisk sida med vapenexporten är att den leder till att fattiga länder satsar resurser på sitt militära försvar istället för välfärd för sitt eget folk.

   
  Mats-2014
  Sjölin, Mats

  Riksdagskandidat

  Jag vill att vapenexporten ska begränsas och att det ska ställas betydligt högre krav på vilka länder till vilka export ska kunna ske. På sikt vill jag att svensk vapenexport avskaffas.

   
  Jonas Sjöstedt
  Sjöstedt, Jonas

  Plats 202

  Sveriges vapenexport har ökat kraftigt på senare år. Bland köparna återfinns en lång rad diktaturer, krigförande stater och länder som begår brott mot de mänskliga rättigheterna. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till denna utveckling. Vi vill att Sverige ska agera för mänskliga rättigheter och frihet i världen. Men så länge vårt land fortsätter att beväpna auktoritära regimer saknar vi trovärdighet i dessa frågor.

   
  Sjöstrand, Sven-Erik

  Riksdagskandidat

   
  Linda Snecker, beskärd
  Snecker, Linda

  Riksdagskandidat

  Vapenexport ska på sikt upphöra. Fram till dess måste vi få ett stopp för vapenexport till krigförande länder, diktaturer och länder som begår brott mot mänskliga rättigheter. Vi vill att Sverige ska agera för mänskliga rättigheter och frihet i världen, inte vapenhets och export till diktaturer.

   
  428813_10151343773668298_2074792592_n
  Stenman, Wiktor

  Riksdagskandidat

  Vapenhandel kan aldrig likställas med näringspolitik. I princip borde Sverige bara producera vapen åt sig själv.

   
  Sulasalmi, Timmy

  Riksdagskandidat

  Den dagen vi är fria från väpnade konflikter, den dagen kan vi rusta ner allt militärt.

   
  Svensson, Eva-Britt

  Riksdagskandidat

  Hotet mot Sverige - eller andra länder - är idag inte i första hand militärt och kan inte lösas med vapen. Vi behöver istället för vapen satsa på bistånd, klimatåtgärder, dialog, föra en politik globalt för att minska fattigdom och förtryck. Vi behöver också öka kvinnors inflytande för att föra en annan utrikespolitik - en nyckel till utveckling.

   
  JESSIK~2
  Svensson, Jessika

  Riksdagskandidat

  Jag och Vänsterpartiet vill att svensk vapenexport helt ska avskaffas. Men till att börja med ska vapenexport till diktaturer, krigförande stater och regimer som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna (MR) förbjudas. Vapenhandel bidrar till väpnade konflikter och innebär att pengar som borde användas till att ge människor ett bättre liv istället går till vapen. Så länge vi fortsätter att beväpna auktoritära regimer saknar vi trovärdighet i frågor om MR och frihet i världen.

   
  Mia Sydow Mölleby
  Sydow Mölleby, Mia

  Plats 341

  På sikt vill jag att all vapenexport ska förbjudas men nu gäller det åtminstone att få stopp på vapenexporten till diktaturer.

  T
  Jon-parti-3
  Thorbjörnson, Jon

  Riksdagskandidat

  V
  Valsten, Mats

  Riksdagskandidat

  W
  image4
  Wennerholm, Emma

  Riksdagskandidat

   
  P1130686
  Wikström, Birgitta "Fia"

  Riksdagskandidat

  Vapen och krig kommer inte att leda till fred. Låt Sverige återta sin roll som diplomat och medlare. Låt oss ge bistånd till uppbyggnad av samhällsapparaten utifrån länders egna behov. Låt oss bli föregångare i att ställa om vårt eget försvar till att ta fram fossilfri energi och bygga upp vår infrastruktur istället.

   
  Wiréhn, Kerstin

  Riksdagskandidat