VÄNSTERPARTIET

Vänsterpartiet berättar om sin ställning till vapenexporten både i sitt partiprogram, i ett försvarspolitiskt uttalande samt på partiets hemsida. Här kan du läsa mer om vad som står i Vänsterpartiets officiella dokument samt se vad de vänsterpartistiska riksdagsledamöter som svarat på vår enkät tycker.

logo_vanster
VÄNSTERPARTIET

Vänsterpartiet vill stärka regelverket kring vapenexporten och på sikt avveckla exporten helt.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 39


Partiprogram
Under Internationell samverkan i Vänsterpartiets partiprogram står det:
"Svensk vapenexport skall avvecklas. (…) Svensk vapenexport måste stoppas och biståndet höjas.”


Försvarspolitiskt uttalande
I ett uttalande som antogs av Vänsterpartiets partistyrelse den 20 juni 2013, skriver de:
“Vänsterpartiet driver idag aktivt krav på att vapenexport ska avskaffas till diktaturer, krigförande stater och regimer som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. På sikt vill vi att svensk vapenexport helt avskaffas.”


Hemsida
Under Utveckling- och säkerhetspolitik - fördjupning på partiets hemsida skriver Vänsterpartiet:
"Det svenska försvaret ska med bibehållen neutralitet fortlöpande anpassas till förändrade uppgifter och nya internationella förhållanden. Svensk vapenexport ska avvecklas.”


Hämtat: 2013-12-05


Läs om hur vi gjort partigranskningen under FAQ.


Frågorna som ställts till riksdagsledamöterna har sammanställts i ett försök att visa på olika aspekter av dagens vapenexportdebatt.
Mer information hittar du under frågor & svar.


Tillåt export

 • Tycker du att Sverige ska tillåta export av vapen? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Inför diktaturförbud

 • Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Större öppenhet

 • Tycker du att det borde vara offentligt hur de politiska representanterna i Exportkontrollrådet röstat i enskilda vapenexportaffärer? Ja / Nej / Vill inte svara
 • Tycker du att det borde vara mer öppet på vilka grunder besluten att tillåta vapenexport till ett visst land tagits? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Näringspolitiska skäl

 • Ska vapenaffärer kunna godkännas av näringspolitiska skäl? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Regler för vapenimport

 • Borde det införas regler för vilka Sverige får importera vapen från? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Vapenexport ökar säkerheten

 • Gör vapenexport svenska medborgare säkrare?
  1. Ja, alltid
  2. Ja, i de allra flesta fall
  3. Ja, men bara när den går till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  4. Det kan göra svenska medborgare både säkrare och mer osäkra, beroende på mottagaren.
  5. Nej, men den gör oss inte mer osäkra heller.
  6. Nej, särskilt inte om den går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  7. Nej, aldrig

 • Öka vapenexporten

 • Hur vill du att svensk vapenexport ser ut i framtiden?
  1. Jag vill att den ska öka, oavsett mottagarland
  2. Jag vill att den ska öka, särskilt till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  3. Jag vill att den ska öka till vissa mottagare och minska till andra.
  4. Jag vill att den ska minska, i alla fall den andel som går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  5. Jag vill att den ska minska till alla sorters mottagare
 • A
  Ulla Andersson
  Andersson, Ulla

  Plats 107

  Sveriges vapenexport behöver kraftfullt minska och på sikt upphöra. Först är det viktigt att förbjuda och upphöra med export till diktaturer, krigförande länder och länder som begår grova brott mot mänskliga rättigheter.

  B
  Marianne Berg
  Berg, Marianne

  Plats 37

  Vapen för aldrig något gott eller positivt med sig.

   
  Bengt Berg
  Berg, Bengt

  Plats 103

  Sveriges roll i världen har varit och borde vara att föra neutralitetens och fredens sak. En anledning till konflikter runt om i världen är att det faktiskt finns alldeles för mycket vapen i omlopp. Sverige har ett stort moraliskt och etiskt ansvar att genom eget agerande som gynnar fredens sak. Argument som "sysselsättning" och att Sverige bara utgör en liten, liten del av den totala vapenexporten tycker jag inte håller.

   
  Torbjörn Björlund
  Björlund, Torbjörn

  Plats 59

  Vapenexporten måste tas bort i flera steg. Först med att exporten till krigförande m.m. länder helt förhindras. På sikt måste all vapenexport försvinna.

  D
  Rossana Dinamarca
  Dinamarca, Rossana

  Plats 194

  E
  Ali Esbati
  Esbati, Ali

  Plats 208, ersättare för Josefin Brink

  På sikt bör vapenexporten sluta i takt med avspänning och nedrustning. Men Sverige behöver idag ett militärt försvar och utan vapenexport skulle det vara mycket svårt att upprätthålla produktion av egen krigsmateriel. Däremot bör begränsningarna vara väsentligt hårdare än idag och processen öppnare.

  H
  Jens Holm
  Holm, Jens

  Plats 316

  Det är upprörande och oacceptabelt att vapenexporten ökat så kraftigt under det borgerliga styret. En lika sorglig som tydlig illustration över regeringens politik: Man lägger ned Sveriges (och världens) första separata myndighet för att skydda djuren (Djurskyddsmyndigheten) samtidigt som man inrättar en ny separat myndighet för att främja vapenexport (Försvarsexportmyndigheten).

   
  Christina Höj Larsen
  Höj Larsen, Christina

  Plats 346

  På sikt vill jag att all vapenexport ska förbjudas men här och nu måste vi arbeta för att få stopp på vapenexporten till diktaturer.

  J
  Wivi-Anne Johansson
  Johansson, Wiwi-Anne

  Plats 69

  Det är väldigt svåra frågor att svara entydigt ja eller nej på. En viss produktion av vapen i Sverige bör vi ha för att inte vara helt i händerna på andra länder. För att vi ska kunna ha en inhemsk produktion och få volym så måste vi exportera vapen till andra länder. Självklart svåra avväganden att göra till vilka länder vi då kan exportera men vi ska naturligtvis inte exportera till diktaturer eller till länder som är indragna i en väpnad konflikt. Men hur ställer vi oss då när ett land vi tidigare exporterat till blir indragen eller själv blandar sig i en väpnad konflikt?? Har nog fler frågor än svar.

  K
  Amineh Kakabaveh
  Kakabaveh, Amineh

  Plats 282

  Vänsterpartiet vill förbjuda vapenexport till diktaturer, krigförande stater och regimer som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. På sikt vill vi att svensk vapenexport helt ska avskaffas. Vapenhandel bidrar till väpnade konflikter och innebär att pengar som borde användas till att ge människor ett bättre liv istället går till vapen.

  L
  Hans Linde
  Linde, Hans

  Plats 297

  Mitt tydliga politiska mål är att vapenexporten ska upphöra på sikt. Men jag tycker att det viktigaste på kort sikt är att få ett stopp för vapenexport till krigförande länder, diktaturer och stater som begår grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att vi också reglerar importen, men minst lika viktigt är att också reglera uthyrning och utlåning av krigsmateriel samt tjänster som är knutna till krigsmaterielproduktion. Det är idag helt oreglerat.

  O
  Lars Ohly
  Ohly, Lars

  Plats 54

   
  Eva Olofsson
  Olofsson, Eva

  Plats 262

  Men förbudet av all vapenexport är ett krav på lite längre sikt. Först är det viktiga att förbjuda vapenexport till diktaturer, krigförande stater och länder som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna.

   
  Lena Olsson
  Olsson, Lena

  Plats 48

  P
  Kent Persson
  Persson, Kent

  Plats 235

  S
  Jonas Sjöstedt
  Sjöstedt, Jonas

  Plats 202

  Sveriges vapenexport har ökat kraftigt på senare år. Bland köparna återfinns en lång rad diktaturer, krigförande stater och länder som begår brott mot de mänskliga rättigheterna. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till denna utveckling. Vi vill att Sverige ska agera för mänskliga rättigheter och frihet i världen. Men så länge vårt land fortsätter att beväpna auktoritära regimer saknar vi trovärdighet i dessa frågor.

   
  Mia Sydow Mölleby
  Sydow Mölleby, Mia

  Plats 341

  På sikt vill jag att all vapenexport ska förbjudas men nu gäller det åtminstone att få stopp på vapenexporten till diktaturer.