VÄNSTERPARTIET

Vänsterpartiet berättar om sin ställning till vapenexporten både i sitt partiprogram, i ett försvarspolitiskt uttalande samt på partiets hemsida. Här kan du läsa mer om vad som står i Vänsterpartiets officiella dokument samt se vad de vänsterpartistiska riksdagsledamöter som svarat på vår enkät tycker.

logo_vanster
VÄNSTERPARTIET

Vänsterpartiet vill stärka regelverket kring vapenexporten och på sikt avveckla exporten helt.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 39


Partiprogram
Under Internationell samverkan i Vänsterpartiets partiprogram står det:
"Svensk vapenexport skall avvecklas. (…) Svensk vapenexport måste stoppas och biståndet höjas.”


Försvarspolitiskt uttalande
I ett uttalande som antogs av Vänsterpartiets partistyrelse den 20 juni 2013, skriver de:
“Vänsterpartiet driver idag aktivt krav på att vapenexport ska avskaffas till diktaturer, krigförande stater och regimer som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. På sikt vill vi att svensk vapenexport helt avskaffas.”


Hemsida
Under Utveckling- och säkerhetspolitik - fördjupning på partiets hemsida skriver Vänsterpartiet:
"Det svenska försvaret ska med bibehållen neutralitet fortlöpande anpassas till förändrade uppgifter och nya internationella förhållanden. Svensk vapenexport ska avvecklas.”


Hämtat: 2013-12-05


Läs om hur vi gjort partigranskningen under FAQ.


Frågorna som ställts till riksdagsledamöterna har sammanställts i ett försök att visa på olika aspekter av dagens vapenexportdebatt.
Mer information hittar du under frågor & svar.


Tillåt export

 • Tycker du att Sverige ska tillåta export av vapen? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Inför diktaturförbud

 • Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Större öppenhet

 • Tycker du att det borde vara offentligt hur de politiska representanterna i Exportkontrollrådet röstat i enskilda vapenexportaffärer? Ja / Nej / Vill inte svara
 • Tycker du att det borde vara mer öppet på vilka grunder besluten att tillåta vapenexport till ett visst land tagits? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Näringspolitiska skäl

 • Ska vapenaffärer kunna godkännas av näringspolitiska skäl? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Regler för vapenimport

 • Borde det införas regler för vilka Sverige får importera vapen från? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Vapenexport ökar säkerheten

 • Gör vapenexport svenska medborgare säkrare?
  1. Ja, alltid
  2. Ja, i de allra flesta fall
  3. Ja, men bara när den går till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  4. Det kan göra svenska medborgare både säkrare och mer osäkra, beroende på mottagaren.
  5. Nej, men den gör oss inte mer osäkra heller.
  6. Nej, särskilt inte om den går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  7. Nej, aldrig

 • Öka vapenexporten

 • Hur vill du att svensk vapenexport ser ut i framtiden?
  1. Jag vill att den ska öka, oavsett mottagarland
  2. Jag vill att den ska öka, särskilt till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  3. Jag vill att den ska öka till vissa mottagare och minska till andra.
  4. Jag vill att den ska minska, i alla fall den andel som går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  5. Jag vill att den ska minska till alla sorters mottagare
 • A
  Peter-Albohm
  Ahlbom, Peter

  Riksdagskandidat

  Jag vill att vapenexporten på sikt helt avvecklas. Sverige skall stödja en demokratisk utveckling i andra länder, det gör vi inte genom att exportera vapen.

   
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Andersson, Tore

  Riksdagskandidat

  Jag tror inte att det går att bygga fred och säkerhet med vapen. Försvaret och försvarsindustrin borde reformeras från grunden för att möta säkerhetshot kopplade till klimatförändringarna, IT, smittspridning mm.

   
  Arenhag, Anders

  Riksdagskandidat

  B
  hnsocmedjb
  Berglund, Jesper

  Riksdagskandidat

  Vänsterpartiets politik är en bra kompromiss och leder till en fredligare värld.

   
  536252_10202319359205141_403497483_n
  Beydogan, Aynur

  Riksdagskandidat

  Jag instämmer med Jonas Sjöstedts varje ord.

  C
  Canpolat, Zinar

  Riksdagskandidat

   
  Carlsson, Ingmari

  Riksdagskandidat

  Önskvärt att vi enbart inriktar vår industri för fredliga bruk, vapenindustrin kan ställas om till att utveckla spaningsmaterial och produkter som kan användas i fredens tjänst.

   
  francisco_contreras
  Contreras, Francisco

  Riksdagskandidat

  E
  Jeannette-Escanilla-Foto-Niklas-Almesjö
  Escanilla, Jeannette

  Riksdagskandidat

  Sveriges vapenexport har ökat kraftigt på senare år. Bland köparna återfinns en lång rad diktaturer, krigförande stater och länder som begår brott mot de mänskliga rättigheterna. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till denna utveckling. Vi vill att Sverige ska agera för mänskliga rättigheter och frihet i världen. Men så länge vårt land fortsätter att beväpna auktoritära regimer saknar vi trovärdighet i dessa frågor.

  F
  Fredholm, Kajsa

  Riksdagskandidat

  Jag är pacifist och är övertygad om att militarismen inte kan leda till fred, frihet och jämlika, demokratiska samhällen.

  G
  image9
  Gedin, Hanna

  Riksdagskandidat

  Vapenexport till diktaturer, krigförande stater och regimer som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna bör förbjudas. Vänsterpartiet vill att svensk vapenexport helt ska avskaffas på sikt. Vapenhandel bidrar till väpnade konflikter och innebär att pengar som borde användas till att ge människor ett bättre liv istället går till vapen.

   
  freddy grip
  Grip, Freddy

  Riksdagskandidat

  Vänsterpartiet vill förbjuda vapenexport till diktaturer, krigförande stater och regimer som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. På sikt vill vi att svensk vapenexport helt ska avskaffas. Vapenhandel bidrar till väpnade konflikter och innebär att pengar som borde användas till att ge människor ett bättre liv istället går till vapen.

   
  20140521_132826
  Grozdanovski, Nicke

  Riksdagskandidat

  Jag tycker det är moraliskt fel att ena stunden propagera för en fredlig värld och samtidigt förespråka vapenhandel.

   
  Gustafsson, Mariann

  Riksdagskandidat

  Vi kan aldrig få fred i en värld som tillverkar och sedan exporterar direkt eller indirekt vapen till krigförande länder.

   
  Gyberg-Karlsson, Åsa

  Riksdagskandidat

  Vänsterpartiet vill förbjuda vapenexport till diktaturer, krigförande stater och regimer som begår brott mot mänskliga rättigheter. På sikt vill vi att svensk vapenexport helt ska avskaffas. Vapenhandel bidrar till väpnade konflikter och innebär att pengar som borde användas till ett bättre liv istället ger dem ett sämre liv.

  H
  Hjorth, Lina

  Riksdagskandidat

  På sikt bör svensk vapenexport avskaffas helt och hållet även om det naturligtvis är mest prioriterat att förbjuda vapenexport till diktaturer, stater som för krig och begår brott mot de mänskliga rättigheterna m.m.

   
  Högstedt, Carin

  Riksdagskandidat

  J
  Jardert, Marika

  Riksdagskandidat

   
  Christer
  Johansson, Christer

  Riksdagskandidat

   
  P1060154
  Jonasson, Inga

  Riksdagskandidat

  L
  folder2-2
  Legnemark, Ida

  Riksdagskandidat

  N
  Neergaard, Anders

  Riksdagskandidat

   
  FB_IMG_13977336376344318
  Nilsson, Linda

  Riksdagskandidat

  Jag är emot all form av vapenhandel. Världen behöver ett helt nytt sätt att tänka där krig och upprustning inte ses som en möjlig väg till fred. Första steget är förbud mot vapenexport till diktaturer, krigförande länder och länder som inte följer FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Men målet är avveckling av vapenhandel och av rustning. Detta mål brukar förkastas som en utopi men det kan vi ju inte veta eftersom vi aldrig har provat. Det vi med säkerhet kan konstatera är att våldets politik inte fungerar.

   
  Jerker
  Nilsson, Jerker

  Riksdagskandidat

  Jag har som grund inget emot att vapenexport sker till seriösa länder där man vet att det finns en stabil demokrati och att man inte har för vana att låta vapen som byts ut gå vidare till diktaturer eller andra oseriösa köpare. Alla övriga länder borde det vara självklart att inte exportera till. Vapenexport till en diktatur kan t o m förhindra att den utvecklas till demokrati. Inget seriöst demokratiskt land ska förhindra en demokratisering i andra länder. I synnerhet inte där risken är uppenbar att de människor som vill ha demokrati kan dödas med svenska vapen.

  R
  image1
  Raving, Kaj

  Riksdagskandidat

   
  Rosengren, Bodil

  Riksdagskandidat

  Tror aldrig vapenmakt tillför något gott till mänskliga relationer. Vi måste bygga det hållbara samhället utan vapen. Extremt patriarkala strukturer att kriga.

  S
  DSC_5293
  Sestrajcic, Daniel

  Riksdagskandidat

  Det är en självklarhet för mig att Sverige på inget sätt ska bidra till den millitära upprustningen av världen. All vapenexport leder på ett eller annat sätt till just detta. Sverige bör omgående avveckla vapenexporten - och kan börja med att stoppa den till diktaturer och länder som på ett eller annat sätt ligger i konflikt med andra. Ytterligare en problematisk sida med vapenexporten är att den leder till att fattiga länder satsar resurser på sitt militära försvar istället för välfärd för sitt eget folk.

   
  Mats-2014
  Sjölin, Mats

  Riksdagskandidat

  Jag vill att vapenexporten ska begränsas och att det ska ställas betydligt högre krav på vilka länder till vilka export ska kunna ske. På sikt vill jag att svensk vapenexport avskaffas.

   
  Sjöstrand, Sven-Erik

  Riksdagskandidat

   
  Linda Snecker, beskärd
  Snecker, Linda

  Riksdagskandidat

  Vapenexport ska på sikt upphöra. Fram till dess måste vi få ett stopp för vapenexport till krigförande länder, diktaturer och länder som begår brott mot mänskliga rättigheter. Vi vill att Sverige ska agera för mänskliga rättigheter och frihet i världen, inte vapenhets och export till diktaturer.

   
  428813_10151343773668298_2074792592_n
  Stenman, Wiktor

  Riksdagskandidat

  Vapenhandel kan aldrig likställas med näringspolitik. I princip borde Sverige bara producera vapen åt sig själv.

   
  Sulasalmi, Timmy

  Riksdagskandidat

  Den dagen vi är fria från väpnade konflikter, den dagen kan vi rusta ner allt militärt.

   
  Svensson, Eva-Britt

  Riksdagskandidat

  Hotet mot Sverige - eller andra länder - är idag inte i första hand militärt och kan inte lösas med vapen. Vi behöver istället för vapen satsa på bistånd, klimatåtgärder, dialog, föra en politik globalt för att minska fattigdom och förtryck. Vi behöver också öka kvinnors inflytande för att föra en annan utrikespolitik - en nyckel till utveckling.

   
  JESSIK~2
  Svensson, Jessika

  Riksdagskandidat

  Jag och Vänsterpartiet vill att svensk vapenexport helt ska avskaffas. Men till att börja med ska vapenexport till diktaturer, krigförande stater och regimer som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna (MR) förbjudas. Vapenhandel bidrar till väpnade konflikter och innebär att pengar som borde användas till att ge människor ett bättre liv istället går till vapen. Så länge vi fortsätter att beväpna auktoritära regimer saknar vi trovärdighet i frågor om MR och frihet i världen.

  T
  Jon-parti-3
  Thorbjörnson, Jon

  Riksdagskandidat

  V
  Valsten, Mats

  Riksdagskandidat

  W
  image4
  Wennerholm, Emma

  Riksdagskandidat

   
  P1130686
  Wikström, Birgitta "Fia"

  Riksdagskandidat

  Vapen och krig kommer inte att leda till fred. Låt Sverige återta sin roll som diplomat och medlare. Låt oss ge bistånd till uppbyggnad av samhällsapparaten utifrån länders egna behov. Låt oss bli föregångare i att ställa om vårt eget försvar till att ta fram fossilfri energi och bygga upp vår infrastruktur istället.

   
  Wiréhn, Kerstin

  Riksdagskandidat